« Tagasi

Väike-Maarja Vallavolikogu 03.10.2019 istungi päevakord

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 3. oktoobril 2019 kell 17.00 Triigi spordihoone II korruse saalis. 

 

PÄEVAKORD: 

1. Küsimuste lahendamise delegeerimine – ettekandja Peeter Rahnik

2. Väike-Maarja valla arengukava 2020-2027 ja eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine, määruse eelnõu 2. lugemine – ettekandjad Signe Sabas ja Maie Tiits 

3. Väike-Maarja valla raamatukogude kasutamise eeskiri – ettekandja Indrek Kesküla 

4. Nõusoleku andmine Vao küla lokaalkatlamajade projektide kaasfinantseerimiseks – ettekandja Indrek Kesküla 

5. Sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine – ettekandja Riina Gull 

 

Info: 

1) volikogu esimehe info 

2) vallavanema info 

 

Eelnõud