« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Väike-Maarja Vallavalitsuse 25.09.2019 korraldusega nr 2-3/684 kehtestati Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuva Parginurga katastriüksuse ja lähiala (kogupindala ca 0,85 ha, katastritunnused: 92601:001:0349, 92601:001:0256, 92702:004:0241) detailplaneering.

Detailplaneeringu elluviimise tulemusena rajatakse Parginurga katastriüksuse maa-alale metalli töötlemise tootmishoone, heakorrastatakse detailplaneeringu ala, mille tulemusena tõuseb piirkonna turvalisus ja paraneb tööstusala väljanägemine. Planeeringualale rajatakse kaasaegsed, loodust säästvad ning töökindlad tehnovõrgud.

Detailplaneeringu materjalid: link.