« Tagasi

Väike-Maarja Vallavolikogu 05.12.2019 istungi päevakord

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 5. detsembril 2019 kell 17.00 Ao külas asuvas Näkiuurimiskeskuses.

 

PÄEVAKORD:

1. Määruste kehtetuks tunnistamine – ettekandja Peeter Rahnik

2. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine – ettekandja Peeter Rahnik

3. Kinnisasja omandamiseks loa andmine – ettekandja Diana Seepter

4. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine – ettekandjad Peeter Rahnik ja Diana Seepter

5. Väike-Maarja valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine – ettekandja Leie Nõmmiste

6. Väike-Maarja valla kaevetööde eeskirja kinnitamine – ettekandja Peeter Rahnik

7. Aleviku- ja külavanema statuudi kinnitamine – ettekandja Indrek Kesküla

8. Väike-Maarja valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine – ettekandja Indrek Kesküla

9. Projekti omafinantseeringu garanteerimine – ettekandja Indrek Kesküla

10. Vallavanemale lisatasu maksmine – ettekandja Ene Preem

 

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info

 

EELNÕUD