« Tagasi

Vallaelanike vahel loositakse kopsakas preemia

Vallavalitsus ootab Väike-Maarja vallas elavaid, kuid ilma Väike-Maarja valda sissekirjutuseta inimesi ennast valda sissekirjutama.

Vallakodanikuna aitad Sa kaasa sellele, et Sinu tee lükkab lumest puhtaks omavalitsuse poolt tellitud lumesahk, sinu lapsed saavad õppida soodsamalt muusikakoolis ning saavad tasuta koolilõunat. Sul on võimalik taotleda mitmeid sotsiaaltoetusi ja –teenuseid, lasteaiakohta ning mittetulunduse toetusfondist oma tegevuste rahastamist.

Vallakodanike rahaga parandab vald tänavavalgustust, hooldab valla teid, pakub lastele ja ka täiskasvanutele huviringe, rajab matka- ja suusaradu.

Rahvastikuregistri korrastamiseks on vallavalitsusel kavas anda välja ka auhind. Tuhat eurot loositakse välja 2019. aastal valda sisse kirjutanud inimeste vahel, teine tuhat eurot aga kõigi valla elanikuks registreerunud inimeste vahel. Loosimises osalevad kõik, kes on loosimise toimumise hetkel Väike-Maarja valla kodanikud.

Oma elukohta võib ümber registreerida igal ajal, kuid ümberarvestus järgmisel aastal töötasult valda laekuva tuluosa üle tehakse 31. detsembri seisuga ning nii suurenevad valla tulud sinu osa võrra juba järgmisel aastal. Mida rohkem on vallal raha, seda paremaks on valda võimalik muuta ning seda rohkem soodustusi on võimalik vallakodanikule teha.

Ühelt poolt on vallakodanik olemine südametunnistuse ja vastutuse küsimus ehk sa maksad oma maksud sinna, kus sa elad ja hüvesid tarbid. Nii on võimalik vallal ka oma tegevusi paremini planeerida. Samas annab Väike-Maarja valla elanike registris olek tunda ka pere isiklikus rahakotis, sest mitmed meie valla makstavad toetused on seotud justnimelt sellega, kas ollakse valla kodanik.

Tahaks loota, et sissekirjutus ei ole pelgalt allkirja andmine, vaid see on üks samm siduda end oma kodukohaga ja tekitada nö oma valla tunnet. Ja mis eriti oluline – vallakodanikuna on sul moraalselt suurem õigus valla asjades kaasa rääkida.

Vallakodanikuks saab end registreerida portaalis www.eesti.ee, seda saab teha vallamajas kohapeal või saates elukohateate Väike-Maarja vallavalitsusele aadressil Pikk 7, Väike-Maarja, Lääne-Virumaa.

Kõikide juba enne 2019. aastat Väike-Maarja valda sisse registreerinute vahel ja ka 2019. aastal Väike-Maarja valla elanikuks registreerunud inimeste vahel loositakse 2020. aasta veebruarikuus välja 2x1000 eurot.