« Tagasi

Arendustööd Väike-Maarja vallas hakkab taas juhtima Ene Preem

Jaanuaris asus Väike-Maarja vallavalitsuses arendusnõunikuna tööle taas Ene Preem, kes sama tööd tegi aastatel 2011-2013 ning on varem juhtinud ka vallavolikogu tööd.

„Noor arendusnõunik teatas, et läheb lapsehoolduspuhkusele. Inimesena olin õnnelik, organisatsiooni juhina pidin leidma selleks ajaks lahenduse," selgitas Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla, kes alles hiljuti tegeles MTÜ-le PAIK tegevjuhi konkursi  eestvedamisega ja on kursis, kui keeruline  on tänapäeval leida arendus- ja projektijuhtimise kogemustega ning ka piirkonda tundvat nõunikku.

Ene Preem, kes on sündinud Rakkes, lõpetanud kohaliku keskkooli ja Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli raamatupidamise erialal, on tegutsenud aastaid erasektoris. Ta on  seotud mitme vabaühenduse tööga, MTÜ PAIK hindamiskomisjoni ja kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku hindamiskomisjoni liige. 2009. aastast oli ta Väike-Maarja vallavolikogu liige ja 2013. aastast volikogu esimees.

Kuigi arendusnõuniku ametiülesannete täitmiseks tuli Preemil vallavolikogu kohast ja vallavolikogu esimehe rollist loobuda, oli Kesküla rõõmus, et Preem otsustas arendusnõunikuks kandideerida. „Ta on seda tööd varem teinud, tunneb kohalikku ettevõtluskeskkonda, kolmanda sektori temaatikat ning omab häid projektijuhtimisega seotud pädevusi," selgitas Kesküla.

Avalikul konkursil osales kolm kandidaati ning konkursikomisjoni poolt tunnistati Preem üksmeelselt parimaks. Uue vallavolikogu esimehe valimine on vallavanema sõnul kavandatud jaanuari lõpus toimuvale vallavolikogu istungile.

Vallavolikogu esimehe kohalt tagasi astunud Preem selgitas otsuse tagamaid, et arendusnõunikuna õnnestub tal oma kogemustega senisest rohkem valla arengusse panustada.

„Pikka aega ettevõtlus-, mittetulundus- ja avalikus sektoris tegutsedes omandatud teadmiste ja oskustega ning peaaegu 20 aastase projektide kirjutamise ja juhtimise kogemusega saan senisest veel rohkem panustada ja aidata kaasa Väike-Maarja valla arengu kavandamisele," kommenteeris Preem ning tõdes samuti, et spetsialiste, kes oleksid pädevad kõigis kolmes valdkonnas, ei ole maakonnas just palju.

Hetkel on ta tööhoos mitmete vallale oluliste projektitaotluste koostamise kavandamisega ja plaanib ettevõtjatele ja vabaühendustele hakata korraldama erinevaid info- ja õppepäevi ning muuta külade ümarlaua kooskäimine taas regulaarseks.

Suurimaks väljakutseks peab Preem uues ametis kahe programmperioodi vahelisel ajal investeeringute tegemiseks lisarahastuse leidmist, sest struktuurvahendite programmperiood 2014-2020 on lõppemas.

Arendusnõunik on Väike-Maarja valla arendus- ja turismitegevuse korraldaja ja koordineerija, kelle ülesandeks on näiteks nii valla arengukava koostamise, kui ka kaasava eelarve protsessi juhtimine, valla arendusalaste projektitaotluste koostamine ja juhtimine, koostöö korraldamine vallas tegutseva kolmanda sektori ja ettevõtjatega, valla eelarvest vabaühendustele ja ettevõtjatele eraldatavate toetuste taotluste koostamise nõustamine ja menetlemine, jne.