« Tagasi

Korteriühistud saavad taas hoovide korrastamiseks toetust taotleda

Tuletame meelde, et korteriühistutel on taas võimalik taotleda Väike-Maarja vallavalitsuselt toetust kortermajade hoovide heakorrastamiseks.

Toetust saavad kõik Väike-Maarja vallas tegutsevad korteriühistud taotleda:
1) sissesõiduteede parendamiseks;
2) rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks;
3) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
4) prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamiseks või parendamiseks;
5) abihoone ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või lammutamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2020.

Elektrooniliselt täidetava toetuse taotlemise vormi leiab siit.

Taotlusele tuleb lisada:

1) korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö teostamise koht;

2) kinnistu plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ning kavandatava töö kirjeldus;

3) fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;

4) kavandatava töö eelarve;

5) vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks;

6) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;

7) hinnapakkumine/hinnapakkumised.

Taotlus koos lisadega esitatakse Väike-Maarja Vallavalitsusele (digi)allkirjastatuna e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või Pikk 7, Väike-Maarja alevik 46202.

Lisainfo

  • Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest.
  • Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3000 eurot aastas. Ühistaotluse korral 6000 eurot aastas.
  • Toetust eraldatakse ühe taotleja kohta üks kord eelarveaasta jooksul.
  • Taotleja peab saama üldjuhul vähemalt kahelt pakkujalt hinnapakkumise, mis vastab kavandatava tegevuse kirjeldusele. Juhul kui projekti maksumus on väiksem kui 1000 eurot, on taotleja kohustatud saama vähemalt ühe hinnapakkumuse.
  •  Tähtajaks laekunud taotlusi hindab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon.
  • Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

Projekti „Hoovid korda" toetuse taotlemise ja kasutamise korraga saab tutvuda siin.

Lisainfo: Ene Preem, tel 329 5766 või 523 9550, e-post ene.preem@v-maarja.ee.

 

Mullu sai sissesõidutee parendamiseks toetust KÜ Lõuna 13 Väike-Maarjas. Foto Kristel Kitsing