« Tagasi

Väike-Maarja vallavalitsus vabastab lapsevanemad ajutiselt lasteaia kohatasu maksmisest

Seoses eriolukorraga otsustas Väike-Maarja vallavalitsus 25. märtsil toimunud istungil peatada lapsevanemate poolt Väike-Maarja valla koolieelsetes lasteasutustes kehtestatud osalustasu maksmise väljakuulutatud eriolukorra ajaks, kusjuures märtsikuu eest tasuvad lapsevanemad 50 protsenti osalustasust.

„Otsus võeti vastu üksmeelselt ja arvestades, et eriolukord põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust," selgitas vallavanem Indrek Kesküla vallavalitsuse otsust.

„Paljud pered on jätnud seoses eriolukorraga vallavalitsuse soovitusel lapsed lasteaeda toomata. Meil kõigil on võimalus võimaluste piires panustada, et eriolukorras paremini hakkama saada ning tõsises olukorras vähendada nakatumise  riske," lisas vallavanem.