« Tagasi

Korteriühistud said hoovide heakorrastamiseks toetust

Väike-Maarja vallas tegutsevatel korteriühistutel oli 1.-31. märtsini võimalik Väike-Maarja vallavalitsuselt taotleda toetust kortermajade hoovide heakorrastamiseks.

Toetust sai taotleda sissesõiduteede parendamiseks, rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks, jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks, prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamiseks või parendamiseks ja abihoone ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või lammutamiseks.

Kui möödunud aastal esitati vallavalitsusele üks taotlus, siis tänavu laekus projekti "Hoovid korda" taotluste esitamise tähtajaks 4 taotlust kogusummas 29 103 eurot, millest toetuse summa moodustab 10 730 eurot. Valla eelarves on „Hoovid korda" projektitaotluste rahastamiseks ette nähtud 12 000 eurot. Toetust antakse taotlejale kuni 50 protsendi ulatuses töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot ühe taotleja kohta või 6000 eurot ühistaotluse korral.

Hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas vallavalitsus rahastada kõiki esitatud taotlusi.

Toetuse abiga paigaldatakse Väike-Maarjas ühistaotluse esitanud Ravi tn 2 ja Ravi tn 4 kortermajade esisele sissesõiduteele uus asfaltkate, Vao külas Pargi tn 7 kortermaja ette rajatakse korralik parkla ja Triigi külas Kukerpuu kinnistul asuva kortermaja ees korrastatakse sissesõiduteed. Parkla ja sissesõidutee laiendamiseks saab toetust ka Väike-Maarjas Tamsalu mnt 2 asuv kortermaja.