« Tagasi

Valla üldplaneeringu koostamisest

Valminud on Väike-Maarja valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus ning selle lisa "Ülevaade Väike-Maarja vallast". Laekunud on planeerimisseaduses nõutud isikutelt küsitud arvamused, mille kohta on koostatud ettepanekute ja seisukohtade koondtabel. Tutvu üldplaneeringu materjalidega siin.