« Tagasi

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub 2. juulil

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 2. juulil kell 17.00 Väike-Maarja seltsimajas.

 

PÄEVAKORD:

1. Peremehetu ehitise arvelevõtmine, Orava – ettekandja Diana Seepter

2. Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine – ettekandja Indrek Kesküla

3. Väike-Maarja valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine – ettekandja Indrek Kesküla

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info

 

EELNÕUD