« Tagasi

Algab kandideerimine valla noortevolikogusse

Alates 24. septembrist saavad 13–26 aastased Väike-Maarja valla noored esitada avaldusi Väike-Maarja valla noortevolikoguga liitumiseks.

Noortevolikogu on Väike-Maarja vallavolikogu ja -valitsuse  juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu. Eesmärk on esindada noorte huvisid ja arvamust, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori kohaliku elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Väike-Maarja valla noortevolikogu on korraldanud nii maakondlikke kui ka kohalikke üritusi, näiteks Lääne-Virumaa Osaluskohvik ning liikumis- ja helkurinädal. Suurepäraselt saadi hakkama noortekonverentsi korraldamisega Rakkes ja suvelaagriga Lahus. Lisaks osalesid noortevolikogu liikmed mitmel Eesti Noorteühenduste Liidu üritusel, kus leiti mõttekaaslasi, õpiti projekte kirjutama ja räägiti noortepoliitikast.

Noortevolikogusse valitakse 9-15 liiget. Valimised korraldab vallavalitsus koostöös noortevolikogu ja Väike-Maarja Valla Noortekeskusega koolides ja ülevallaliselt.

Kandideerimis- ja valimisõigus on noortel vanuses 13-26 aastat, kelle registreeritud elukoht on Väike-Maarja vald või kes õpivad valla territooriumil asuvates haridusasutustes. Väike-Maarja gümnaasiumist valitakse noortevolikokku kuni 3, Rakke koolist kuni 2, Kiltsi põhikoolist kuni 2 ja Simuna Koolist kuni 2 esindajat. Ülejäänud noortevolikogu kohad täidetakse ülevallaliste valimistega. Valimised korraldatakse koolipõhiliselt, kui kandideerib üle maksimum arvu noori.  Lisaks on võimalik igal õpilasesindusel esitada enda liige.

Kandideerimiseks tuleb täita ankeet, mis on leitav Väike-Maarja Valla Noortevolikogu  Facebooki leheküljel https://www.facebook.com/Väike-Maarja-valla-noortevolikogu või esitades sooviavaldus e-posti teel noortekeskus@v-maarja.ee. Oma kandidatuuri saab esitada kuni 4. oktoobri keskööni ning seejärel algab kandidaatide tutvustamine. Valimised toimuvad 8. ja 9. oktoobril Simuna, Kiltsi, Rakke ja Väike-Maarja koolides ning samuti oma võimalik oma hääl teele saata 08.-09. oktoobril digiallkirjastatud e-kirja teel aadressile noortekeskus@v-maarja.ee Valimistulemused selguvad 12. oktoobril.

Kandideeri kindlasti Väike-Maarja valla noortevolikogusse ning Sa võid kindel olla, et leiad uusi sõpru, arendad oma meeskonnatöö oskusi ning saad ise organiseerida toredaid sündmusi ja üritusi oma kodukoha noortele.

 

Sandra Laas

Väike-Maarja valla noortekeskuse juhataja