« Tagasi

Reovee kohtkäitluse küsimustik

Väike-Maarja vallavalitsus koostöös Keskkonnaametiga on läbi viimas küsitlust hajaasustusaladel paiknevate reovee kohtkäitlusrajatiste kaardistamiseks. Kaardistamise eesmärk on andmete kogumine, et hinnata kinnistute reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorda, toimimist ja investeeringute vajadust süsteemide uuendamiseks.

Küsitluse tulemusena luuakse üksikmajapidamises kasutatavate reoveepuhastussüsteemide andmebaas, mis on oluline ja vajalik omanike nõustamiseks ja juhendamiseks.

Küsimustik siin.

Täidetud küsimustikud palun saata aadressile leie.nommiste@v-maarja.ee või tuua Väike-Maarjas Pikk 7 vallamajja või Rakkes Simuna tee 10 Rakke teeninduspunkti.

Kasulikku lugemist: „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?"

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri  https://www.riigiteataja.ee/akt/408032018023