« Tagasi

Kiire internetiga liitumiseks saab nüüd 300 eurot toetust

Eesti elanikul või ettevõttel, kes pole veel liitutud kiire internetiühendusega, saab seda nüüd teha riigipoolset toetuse abil. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) alustas avalduste vastuvõttu kiire internetiühendusega liitumise toetamiseks.

Toetust on võimalik taotleda kuni 30. novembrini 2020 sideettevõtja võrguga liitumisel seadmete- ja siderajatise ostuks või paigaldamiseks ning liini ehitamiseks. Toetust saab taotleda nii kaabliga kui ka raadiolahendusega püsiühendustega liitmiseks juhul, kui on täidetud järgmised peamised tingimused.

Esiteks, teil puudub hetkel kiire, üle 30 Mbit/s kiirusega interneti püsiühendus.

Teiseks, asute abikõlblikul aadressil, mida saate kontrollida https://www.ttja.ee/et/toetus veebilehel olevast aadressipäringust.

Kolmandaks, teile teeb  liitumispakkumuse mõni toetusprogrammis osalev teie piirkonna sideettevõtja, kelle nimed leiate samalt veebilehelt. Aja jooksul võib sinna sideettevõtteid veelgi lisanduda.

Neljandaks, te ei ole töötuna arvel Töötukassas või kui olete juriidiline isik ja teil puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad.

Juhul kui leiate, et täidate toetuse taotlemise tingimused, palume kontrollida veebilehel oma aadressi abikõlblikkust ning pöörduda mõne samal veebilehel loetletud ja teie piirkonnas teenuseid pakkuva sideettevõtja poole, et võtta liitumispakkumus. Peale pakkumuse saamist täitke taotlus ja kõige mugavam on  sama taotlusega volitada sideettevõtja teie eest edasisi toiminguid tegema. Kui soovite ise toetuse taotlusega tegeleda, siis lisage taotlusele sideettevõtja pakkumus ning allkirjastage see koos toetuse taotlusega ja saatke toetus@ttja.ee.

Toetusmeetme rakendamine toimub väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruse nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord" alusel ning toetusmeetme kogumaht on 9 miljonit eurot.