« Tagasi

Järgmisest aastast kehtivad uued maamaksumäärad

29.10.2020 võtis Väike-Maarja Vallavolikogu vastu määruse, mille alusel kehtivad alates 2021 aastast Väike-Maarja valla haldusterritooriumil maa maksustamiseks uued maamaksumäärad.

Maamaks on riiklik maks, kuid kogu maamaksust saadav tulu laekub täies ulatuses maa asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

Kehtivad maamaksumäärad Väike-Maarja vallas on kehtestatud Väike-Maarja Vallavolikogu 14.12.2017 määrusega, mille alusel maamaksumäär on 2,3 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär, mis on 1,6 % maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksuseadus võimaldab kohalikul omavalitsusel kehtestada maamaksumäära vahemikus 0,1 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.

Alates 2021. aastast on Väike-Maarja valla haldusterritooriumil maamaksumääraks  2,5 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

NÄITEID:

◙ 19,51 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Aavere külas (18,63 ha haritavat maad, 0,02 ha looduslikku rohumaad,0,8 ha õuemaad, 0,06 ha muud maad)

senine maamaks: 127,79 €

● maamaks alates 2021 aastast: 157,13 €

◙ 4,05 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Ao külas (3,72 ha haritavat maad, 0,33 ha muud maad)

senine maamaks: 16,59 €

● maamaks alates 2021 aastast: 19,86 €

◙ 72,55 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Avispea külas (71,34 ha haritavat maad, 0,11 ha metsamaad, 1,1 ha muud maad)

senine maamaks: 432,70 €

● maamaks alates 2021 aastast: 540,49 €

◙ 6,35 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Hirla külas (5,62 ha metsamaad, 0,73 ha muud maad)

senine maamaks: 31,36 €

● maamaks alates 2021 aastast: 34,22 €

◙ 1074,62 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Käru külas (0,2 ha haritavat maad, 0,56 ha looduslikku rohumaad, 594,66 ha metsamaad, 479,2 ha muud maad)

senine maamaks: 3825,27 €

● maamaks alates 2021 aastast: 4158,16 €

◙ 18,99 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Kaavere külas (9,5 ha haritavat maad, 9,23 ha metsamaad, 0,26 ha muud maad)

senine maamaks: 80,73 €

● maamaks alates 2021 aastast: 92,37 €

◙ 0,1593 ha suurune elamumaa kinnistu Rakke alevikus (koduomaniku soodustus ei rakendu)

senine maamaks: 13,09 €

● maamaks alates 2021 aastast: 14,23 €

◙ 0,2451 ha suurune elamumaa kinnistu Simuna alevikus (koduomaniku soodustus ei rakendu)

senine maamaks: 15,07 €

● maamaks alates 2021 aastast: 16,38 €

◙ 0,1308 ha suurune elamumaa kinnistu Väike-Maarja alevikus (koduomaniku soodustus ei rakendu)

senine maamaks: 18,77 €

● maamaks alates 2021 aastast: 20,41 €