« Tagasi

Lääne-Virumaal hakatakse läbi viima alkohoolsete jookide testostlemist

Selle aasta lõpu poole hakkab Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu koostöös politseiga Lääne-Virumaal tegema testostlemisi. Alkohoolsete jookide testostlemine viiakse läbi 50 kaupmehe juures.

Politsei puutub  igapäevaselt kokku juhtumitega, kus alaealised on tarvitanud alkoholi. Teeme järjepidevalt tööd selle nimel, et alaealistel ei oleks võimalik alkoholi kätte saada. Püüame seda mustrit katkestada läbi selle, et täiskasvanud ei ostaks alaealistele alkoholi ning samas ka selle kaudu, et meie kaupmehed ei müüks alaealistele alkoholi.

Antud teemaga tegelemine on oluline mitmel põhjusel. Mida nooremalt alkoholi tarvitamisega algust tehakse, seda suurem on tõenäosus, et inimesel tekib elu jooksul kas alkoholi või muu uimasti sõltuvus. Samuti alkoholijoobes alaealised võivad sattuda kergemini mõne süüteo ohvriks või siis ise süütegusid alkoholijoobes olles toime panna.

Varasemalt oli politseitöös rõhk peamiselt sellele, et tegeleti alaealistega, kes on alkoholi tarvitanud. Täna oleme oma tegevused suunanud pigem täiskasvanutele, kes teevad alkoholi alaealistele kättesaadavaks.

Sel aastal on politsei teinud kontrolltehinguid Lääne-Virumaal kahes kaupluses ja kahes baaris. Kolmel juhul neljast sai alaealine ilma probleemideta alkoholi kätte ilma, et temalt oleks müüja dokumenti küsinud. Kontrolltehingute kui ka testostlemiste eesmärk ei ole kedagi karistada, vaid antakse ostukohale soovitusi, mida tuleks teha, et tulevikus vältida alaealistele alkoholi müümist. Kuid me oleme alustanud väärteo- ja kriminaalmenetlusi juhtumites, kus täisealised on alaealistele alkoholi ostnud, müünud või kallutanud neid alkoholi tarbima.

Testostlemise ja kontrolltehingu erinevus seisneb selles, et kui kontrolltehingut saab läbi viia ainult politsei järelevalve all olev alaealine, kes ostab alkoholi, siis testostlemisel ostab alkoholi täisealine noor isik.

Testostlemised  on plaanis läbi viia meie kõigis kohalikes omavalitsustes, kus oleme kaardistanud müügikohad ning valime välja ligikaudu 50 maakonnas asuvat kauplust, tanklat või baari. Testostlemises kasutame täisealisi inimesi, kes ostavad alkoholi ning meie eesmärk on kontrollida alkoholiseaduses kehtestatud nõuetest kinnipidamist.

Testostlemine viiakse läbi Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu 2020. aasta tööplaani raames. Tööplaani tegevusi rahastab Tervise Arengu Instituut.