« Tagasi

Väike-Maarja kümnendikud said matriklid kätte vabadussõja mälestussamba juures

Väike-Maarja gümnaasiumis jätkus täna ilus, pea kakskümmend aastat kestnud traditsioon –koguneti vabadussõja ausamba juurde ja anti 10. klasside õpilastele pidulikult kätte matriklid.

Üheskoos lugesid õpilased ette õpetaja Elvi Kiisküla loodud teksti. Tõotus kätkeb endas kõiki olulisi õpilaseks olemise põhitõdesid ja -vääruseid. Tõotati näiteks truu olla oma isamaale, hoida kõrgel kooli ja koduvalla mainet, väärtustada kodu ja lähedasi, olla aktiivne, käituda ausalt ja austusväärselt ning tunnistada oma vigu.

Õpilasi tervitasid gümnaasiumi direktor Marje Eelmaa, ürituse algataja riigikaitseõpetaja Ants Rikberg ja vallavanem Indrek Kesküla.

Vallavanem Indrek Kesküla rõhutas tõotusele viidates, et igal öeldud sõnal on jõud, eriti kui see on öeldud nii  tähtsas kohas, kus seda kuuleb kirik, eesti keele tammed ja vabadussõja monument. „Kui  te vaatate siin ringi, siis pole siin ühtegi ühesugust tamme: osadel on lehed, teistel langenud. Mõned neist on kaharamad, teised jämedamad, osa püramiidjamad – nii ka teie. Igaühel oma tugevused ja nõrkused," sõnas ta. Uhkusega pika rivi õpilaste ees seistes avaldas ta lootust, et see meeskond, kes kümnendas klassis on hakanud ühte jalga käima, on sarnaste väärtushinnangutega, üksteist toetav ja kolmede jõulude möödudes kohtutakse taas tutipeol.

Direktor Marje Eelmaa meenutas oma sõnavõtus eelmist õppeaastat, mis lõppes veidi teistsugusena. „Teil jäi saamata kogemus võidelda teadmistega eksamilahingus. Sellevõrra olete te oma eelkäijatest mõnevõrra vaesemad," sedastas ta. Ta tunnistas, et koos õppealajuhatajaga nägid nad toona, et kui puudub eesmärk, siis kaob ka motivatsioon pea olematuks. „Tõsi, ilma sihita ei ole ju mõtet liikuda," märkis ta ning rõõmustas kuumade juuli suvepäevade üle, kus nad said õpilastega arutada nende lühiajalisi ja pikaajalisi visioone.

Väike-Maarja gümnaasium on matriklite süsteemi kasutanud pea kakskümmend aastat. Kõvakaanelisse kooli sümboolikaga matriklisse kantakse õpilase kogu gümnaasiumiosa kursuste ja kooliastme hinded.