« Tagasi

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub 17. detsembril

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. detsembril kell 17.00 Väike-Maarja Seltsimajas.

PÄEVAKORD:

1. Väike-Maarja valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine – ettekandja Mairi Uiboaed

2. Väike-Maarja valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine – ettekandja Mairi Uiboaed

3. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava 2021-2024 heakskiitmine – ettekandja Ene Preem

4. Väike-Maarja valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine – ettekandja Peeter Rahnik

5. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine – ettekandja Reet Reimann

6. Vallavanemale lisatasu maksmine – ettekandja Hans Kruusamägi

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info

EELNÕUD