« Tagasi

Vallavalitsus selgitab välja aasta paremad teod ja tunnustab nende elluviijaid

Väike-Maarja vallavalitsus soovib tunnustada omakandi arengut positiivselt mõjutanud ning elukeskkonda parandanud või väärtustanud üksikisikuid ja organisatsioone. Ettepanekuid selle kohta, kes oleksid tänavu väärilised kandma tiitlit Väike-Maarja valla aasta tegu saab volikogule esitada aasta lõpuni.

Väike-Maarja valla aasta teo tiitliga tunnustatakse üksikisikut või organisatsiooni aasta jooksul tehtud silmapaistva teo eest, millega kandidaat on aidanud kaasa vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil ja toonud Väike-Maarja vallale kui paikkonnale tuntust. 

Ettepanekuid Väike-Maarja valla aasta teo 2020 tiitliga tunnustamiseks on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Mõtted saab vallavolikogule teele panna kirjalikult 31. detsembriks, lisades kandidaadi nime, elulooandmete ja teenete kirjelduse.

Aasta teo tunnistus ja mälestusese antakse volikogu esimehe ning vallavanema poolt üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel. 

Fotol Jaak Läänemets (paremal) aasta teo auhinda vastu võtmas. Foto Kristel Kitsing