« Tagasi

Väike-Maarja 2021. aasta eelarve avalikustamine

Eelarve eelnõu koos seletuskirjaga avalikustatakse valla veebilehel www.v-maarja.ee vähemalt kaheks nädalaks seitsme tööpäeva jooksul pärast esimese lugemise lõpetamist vallavolikogus. Ettepanekud palume esitada hiljemalt 04.01.2020 kirjalikult vallakantseleisse või vallavalitsuse e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee.

Palume kasutada ettepaneku tegemiseks allpool lisatud „Ettepanekute tegemise vorm_2020" faili. Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule, mis tingib eelnõus ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise, kulude ümberjaotamise või finantseerimistehingute muutmise, tuleb algatajal lisada põhjendused ja rahalised arvestused, mis näitavad kulude katteks vajalikud tuluallikad.

Info: rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, e-post mairi.uiboaed@v-maarja.ee, tel 329 5771.

Väike-Maarja valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine-määruse eelnõu volikogule