« Tagasi

Anna oma hääl kaasava eelarve ettepanekule

Väike-Maarja valla kaasava eelarve kasutamiseks tehtud kõik kuus ettepanekut lähevad rahvahääletusele, oma hääle saab anda 4.–13. jaanuarini.

Kõigil vallaelanikel oli 19. oktoobrist kuni 22. novembrini võimalus pakkuda välja mõtteid, kuidas investeerida 2021. aastal valla eelarvesse kavandatud 15 000 eurot nii, et sellest oleks kasu võimalikult paljudele vallaelanikele.

Vallaelanike esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab olema seotud Väike-Maarja vallaga, vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe kalendriaasta jooksul ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve ettepanekute menetlemiseks moodustatud komisjon koosseisus Indrek Kesküla, Leie Nõmmiste, Villo Müürsep, Enno Eilo ja Eliis Mätas hindas ettepanekute vajalikkust ja olulisust Väike-Maarja vallale, mõju avalikule ruumile, ettepaneku teostatavust ühe eelarveaasta jooksul, kasusaajate arvu, ettepaneku originaalsust ja kogukonna koostöö ning aktiivsete eluviiside soodustamist.

Komisjoni otsusega pääsevad rahvahääletusele kõik kuus esitatud ideed:

 • Simuna aleviku keskplatsile skatepargi rajamine

Ettepanek on rajada Simuna keskväljakul paiknevale uisuväljakule suveperioodiks eeskätt ruladele ja trikitõukeratastele mõeldud skatepark, mida saab kasutada ka trikirataste ja -rulluiskudega. Skatepark koosneb erinevatest teisaldatavatest rampidest.

 • Väike-Maarja valla koerte jalutusväljak

Ettepanek on rajada koerte jalutusväljak, mida saaksid kasutada kõik valla ja ka kaugema kandi inimesed ning nende neljajalgsed sõbrad. Jalutusväljak annaks võimaluse koertel turvaliselt lahtiselt joosta ja mängida, omavahel sotsialiseeruda ja koeri treenida.

 • Väike-Maarja aleviku skatepark

Ettepanek on rajada Väike-Maarja alevikku rula, BMX-ratta, rulluiskude, tõukeratta ja muude sarnaste vahenditega sõitmist armastavatele noortele esmavajadustega trikipark, kus nad saavad kodu lähedal igapäevaselt harjutada ning oma oskusi arendada.

 • Kiltsi aleviku jalgrattaliikluse õppeväljak

Ettepanek on rajada Kiltsi rahvamaja juurde asfalteeritud, markeeringute ja vigursõiduelementidega jalgrattaliikluse õppeväljak, mis annaks kohalikele lastele võimaluse harjutada turvaliselt jalgrattasõitu.

 • Valgustatud Eipri

Ettepanek on paigaldada Eipri külasse tänavavalgustus. Paigaldatakse 17 valgustit (osaliselt kasutades olemasolevaid betoonposte, osaliselt paigaldades uusi) alates küla nime sildist läbi ridaküla peamise tänava kuni karjatalli viiva teeotsani.

 • Fotoekspositsioon  „Olnust olevale"

Ettepanek on paigaldada vähemalt 15 infotahvlit ajalooks saanud maamärkide, omaaegsete rajatiste ja ehitiste (näiteks põlispuud, pargid, talud, majad, mõisahäärberid, tööstushooned, jne) tähistamiseks objektide kunagise asukoha vahetus läheduses. 

Pea meeles:

 • Kaasava eelarve hääletus toimub 4. – 13.01.2021 ainult volis.ee keskkonnas.
 • Hääletamiseks on võimalik kasutada Väike-Maarja Vallavalitsuse kantseleis, avalikus internetipunktis ja kõigis valla raamatukogudes asuvaid kliendiarvuteid asutuste lahtioleku aegadel.
 • Hääletamisel osaleja identifitseerib ennast elektroonilises hääletuskeskkonnas ID-kaardi või Mobiili-IDga.
 • E-hääletamiseks on vaja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti või Mobiil-IDd ja PIN-koode.
 • Hääletamisel võivad osaleda kõik vähemalt 14-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Väike-Maarja vald.
 • Hääletada saab ühe ettepaneku poolt.
 • Hääletamine on salajane.
 • Hääletamise tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.
 • Elluviimisele kuulub üks või mitu ideed, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad 15 000 euro sisse.

Aitäh kõigile ettepanekute esitajatele ja aktiivset hääletamist!

Lisainfo: Ene Preem, arendusnõunik, telefon 329 5766, e-post ene.preem@v-maarja.ee.

Kaasava eelarve kampaania tegemise hea tava Väike-Maarja vallas

Hea tava on abiks kaasava eelarve ideede tutvustamisel ja toetajate leidmisel.

• Väike-Maarja vallavalitsus tutvustab kõiki ideid võrdsetel alustel.

• Idee reklaam toob välja mõtte vajalikkuse ja head küljed, teistele ettepanekutele negatiivset valgust heitmata.

• Ideede esitajad on kogukonnale kättesaadavad, esindavad oma ettepanekuid ja jagavad vajadusel infot nii konkreetse mõtte kui ka kaasava eelarve protsessi kohta.

• Hääletamise läbiviijaks on vallavalitsus, kes tagab hääletusprotsessi ühetaolisuse ja hääletajate võrdse kohtlemise.

• Hoidutakse hääletajatele materiaalsete hüvede lubamisest.

• Kaasava eelarve idee(de) propageerimisel avalikus ruumis tuleb üleskutsed pärast aktiivperioodi eemaldada.

• Hea tava rikkumistest informeeritakse vallavalitsust, kellel on õigus sellekohast teavet kuvada kaasavat eelarvet puudutavate infomaterjalide juures.