« Tagasi

Küsimustik COVID-19 mõjust omastehooldajatele

Kutse täita veebiküsimustik omastehooldajate uuringu raames. Milline on COVID-19 pandeemia mõju omastehooldajatele?

Kui Sa oled pereliige, sõber, lähedane – omastehooldaja, kes abistab haiguse, puude või muust erivajadusest tingituna inimest oma igapäevaelu toimingutes, siis kutsume Sind täitma veebipõhist küsimustikku hiljemalt 28. veebruariks 2021.

Uuring  on kättesaadav eestikeelsena järgnevalt lingilt:

https://www.surveymonkey.com/r/8B5NBJR?lang=et

Küsimustele vastamiseks kulub umbes 20 minutit Sinu aega.

Küsimustiku täitmise võib pooleli jätta ja jätkata endale sobival ajal, avades uuringu lingi uuesti.

Uuringut korraldab ja toetab Eurocarers - Euroopa omastehooldajate ühendus (https://eurocarers.org/).