« Tagasi

Peremehetute ehitiste arvelevõtmine

Väike-Maarja Vallavalitsuse 03.02.2021 korraldusega võeti arvele peremehetute ehitistena Äntu külas Jaanimäe katastriüksusel (katastritunnus 92801:001:0275) asuvad elamu, kelder ja kaev.

Vastuväited ehitiste peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult Väike-Maarja Vallavalitsusele hiljemalt 09.04.2021: Väike-Maarja alevik, Pikk tn 7 või e-post: vv@v-maarja.ee.