« Tagasi

Wiedemanni keeleauhinna laureaat on Jüri Viikberg

Valitsus otsustas määrata riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna Jüri Viikbergile pühendunud töö eest eesti murrete, väliseestlaste keele ja keelekontaktide uurimisel ning õpetamisel.

Jüri Viikberg on töötanud pikka aega Eesti Keele Instituudis, samuti Tallinna Ülikoolis ja Uppsala Ülikoolis. 1989. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis doktorikraadi väitekirjaga Siberi eestlaste keelest „Eesti keelesaared Siberis (tekkimine, areng, kontaktid)".

Jüri Viikbergi peamised uurimisvaldkonnad on eesti murded, väliseestlaste keel ja kirjakeele ajalugu. Ta on juhtivaid murdeuurijaid, kellelt ilmus äsja „Eesti murrete grammatika", mis ühtlasi on esimene tervikülevaade eesti murrete grammatilisest ehitusest. Jüri Viikberg on koostanud ja toimetanud ka mahukat „Eesti murrete sõnaraamatut" ning ta on kõrgkooliõpiku „Eesti murded ja kohanimed" üks autoreist. Murdeuurimise kõrval on Jüri Viikberg pühendunud eesti keele ajaloole, mille seletamisel on tema tähelepanu pälvinud keelekontaktid, väliseesti keel ja laensõnavara.

Jüri Viikberg on üllitanud üle saja teadusliku ja populaarteadusliku publikatsiooni. Pühendunud õppejõuna on ta innustanud üliõpilasi otsima vastuseid eesti keele kujunemise eri tahkudele ja hindama eesti keele mitmekesisust. Lisaks on ta osalenud paljude erialaste töörühmade ja valdkondlike komisjonide töös.

Jüri Viikberg on oma kaaluka uurimistöö tulemusi vahendanud laiale kuulajas- ja lugejaskonnale ka väljaspool ülikooli, olles sage esineja nii kodu- kui ka väliseestlaste keeleüritustel. Tema loengud, ettekanded ja muud esinemised on rüütatud muhedasse keelekasutusse, rikastades lisaks sisulisele kaalukusele ka kuulajate keelekogemust.

F. J. Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Aasta tagasi määrati Wiedemanni keeleauhind Helle Metslangile, esimesena sai selle 1989. aastal Henn Saari.

Auhinna suurus on 65 000 eurot.

Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna varasemad laureaadid:

1989    Henn Saari

1990    Hella Keem, Erich Raiet

1991    Pent Nurmekund

1992    Rein Kull, Valev Uibopuu

1993    Rudolf Karelson, Uno Liivaku

1994    Nikolai Baturin, Paul Saagpakk

1995    Lennart Meri

1996    Juhan Peegel

1997    Eduard Leppik

1998    Mari Must, Huno Rätsep

1999    Tiiu Erelt, Uno Mereste

2000    Ellen Uuspõld

2001    Ülle Viks, Eduard Vääri

2002    Valdek Pall

2003    Mati Hint, Helju Vals

2004    Viivi Maanso

2005    Haldur Õim

2006    Heldur Niit

2007    Kristiina Ross

2008    Mati Erelt

2009    Ilse Lehiste

1010    Ain Kaalep

2011    Tiit-Rein Viitso

2012    Mari Tarand

2013    Valve-Liivi Kingisepp

2014    Arvo Krikmann

2015    Leelo Tungal

2016    Uno Laur

2017    Marja Kallasmaa

2018    Reet Kasik

2019    Krista Kerge

2020    Helle Metslang