« Tagasi

Korteriühistud saavad hoovide korrastamiseks toetust taotleda

Korteriühistutel on juba kolmandat aastat võimalik taotleda Väike-Maarja Vallavalitsuselt toetust kortermajade hoovide heakorrastamiseks.

Toetust saavad kõik Väike-Maarja vallas tegutsevad korteriühistud taotleda:
1) sissesõiduteede parendamiseks;
2) rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks;
3) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
4) prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamiseks või parendamiseks;
5) abihoone ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või lammutamiseks.

Tänavune kevad toob kaasa mitmeid muudatusi korraldatud jäätmeveos. Muudatused puudutavad ka kortermaju, mille elanikel tuleb senisest suuremat tähelepanu hakata pöörama jäätmete liigiti kogumisele. Näiteks tuleb Väike-Maarja, Rakke ja Simuna alevikes ning Vao ja Triigi külades asuvates alates kümne korteriga kortermajades hakata lisaks olmejäätmetele eraldi jäätmemahutitesse koguma biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning paberit ja kartongi. Sellest tulenevalt on vallavalitsus tänavu seadnud „Hoovid korda!" kampaanias prügimajade ja prügikonteinerite platside rajamiseks või parendamiseks tehtavate investeeringute toetamise prioriteediks.

Toetuse taotlusi saab esitada 1.-31. märtsini 2021.

Valla veebilehelt leiab uue toetuse taotlemise vormi

Taotlusele tuleb lisada:

1) Taotleja üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö teostamise kohta ja kinnitust, et ühistu garanteerib toetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu;

2) kinnistu plaan kavandatava töö asukoha skeemiga;

3) fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;

4) vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks;

5) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;

6) hinnapakkumused (üldjuhul tuleb taotlejal võtta hinnapakkumus vähemalt kahelt pakkujalt; kui projekti maksumus on väiksem kui 1000 eurot, tuleb taotlejal võtta vähemalt üks hinnapakkumus). 

Taotlus koos lisadega tuleb esitada Väike-Maarja Vallavalitsusele e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või Pikk 7, Väike-Maarja alevik 46202.

Lisainfo

  • Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest.
  • Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3000 eurot aastas. Ühistaotluse korral 6000 eurot aastas.
  • Toetust eraldatakse ühe taotleja kohta üks kord eelarveaasta jooksul.
  • Taotleja peab saama üldjuhul vähemalt kahelt pakkujalt hinnapakkumise, mis vastab kavandatava tegevuse kirjeldusele. Juhul kui projekti maksumus on väiksem kui 1000 eurot, on taotleja kohustatud saama vähemalt ühe hinnapakkumise.
  •  Tähtajaks laekunud taotlusi hindab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon.
  • Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

Tutvu kampaania „Hoovid korda" tingimustega SIIN.

Lisainfo: Ene Preem, tel 329 5766 või 523 9550, e-post ene.preem@v-maarja.ee.