« Tagasi

Värvikampaania muudab kodud kaunimaks

Väike-Maarja vallavalitsus kuulutas taas välja „Värvid valda!" kampaania ja hakkab osaleda soovijailt taotlusi vastu võtma märtsikuu algusest.

Kampaania "Värvid valda!" eesmärk on ehitiste fassaadide ja piirdeaedade värvimisega Väike-Maarja valla avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine.

Tänavu saavad kampaanias osaleda kõik füüsilised või juriidilised isikud, kelle alaline elukoht Eesti rahvastikuregistri või juriidiline aadress äriregistri andmetel on Väike-Maarja vallas.

Kampaanias osalemiseks tuleb ehitise omanikul või volitatud esindajal esitada Väike-Maarja vallavalitsusele kirjalik taotlus, mille vormi leiab valla veebilehelt. Toetuse taotlusele tuleb ehitise seisukorra fikseerimiseks lisada fotod värvitavast ehitisest ja juhul, kui kampaanias osalejaks on korteriühistu, ka üldkoosoleku otsus värvimistööde teostamiseks.

Toetuse taotlusi saab esitada 1.-31. märtsini 2021.

Taotlus koos lisadega tuleb esitada Väike-Maarja Vallavalitsusele e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või Pikk 7, Väike-Maarja alevik 46202.

Eelmise aasta kogemus näitas, et toetust kiputakse küsima tunduvalt rohkem, kui tegelikult hiljem värvimistööde teostamiseks kulusid tehakse. Seetõttu tasub enne taotluse esitamist välja arvestada värvitav pind ja võtta mõnest viimistlusvahendeid müüvast kauplusest esialgne hinnapakkumine või teha vastavad arvutused ise.

Kampaanias „Värvid valda!" osalemise tingimustes on tehtud mitmeid muudatusi. Näiteks ei saa kinnistule, kuhu on kampaania „Värvid valda" raames toetust eraldatud, toetust taotleda toetuse saamise aasta järgneva viie kalendriaasta jooksul. Samuti peab taotleja enne värvimistööde teostamist kooskõlastama ehitusnõunikuga Väike-Maarja, Rakke, Simuna ja Kiltsi aleviku territooriumil asuva ehitise fassaadi ja/või piirdeaia värvilahenduse.

Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus üldjuhul 30 kalendripäeva jooksul taotluste esitamise lõppkuupäevast.

Kampaanias osalevate ehitiste hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

1) ehitise atraktiivsus, asukoht ja kaugus avalikult kasutatavast teest või tänavast;

2) kavandatava tegevuse vajadus ja kulude põhjendatus.

Kampaania tingimustega ei piirata ega suunata osaleja eelistusi värvitootjate ja edasimüüjate valikul.

Abikõlbulikeks kuludeks on fassaadi puhastus- ja viimistlusvahendite (välisvärvid, puidukaitsevahendid, lahustid, pesu- ja puhastusvahendid) ja töövahendite (pintslid, värvirullid, erinevad harjad, liivapaberid, teibid, kraaprauad, värvikausid) ostmine ning värvimistööde teostamiseks vajalike seadmete (tõstukid, tellingud, jne) rentimine.

Kampaanias osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule hüvitatakse kuni 70% tehtud kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.

Toetus makstakse välja pärast taotluses märgitud tööde lõpetamist ja kuluaruande esitamist.

Tutvu kampaania „Värvid valda!" tingimustega SIIN (klikatav, tingimused avanevad)

Lisainfo: Ene Preem, tel 329 5766 või 523 9550, e-post ene.preem@v-maarja.ee.