« Tagasi

Vallavalitsuse ja allasutuste töökorraldus

 • Vallavalitsus. Väike-Maarja vallavalitsuse teenistujad (kellel tööülesanded võimaldavad) on „kodukontoris" kuni 18.04.2021. Vallavalitsuse istungid toimuvad MS Teams-i vahendusel. Koroonaviiruse leviku tõttu tuleb ametnikega kohtumiseks vastuvõtuaeg eelnevalt kokku leppida. Soovitame suhelda lahendamist vajavates küsimustes telefoni või e-posti teel. Juhul kui on eelnevalt aeg kokkulepitud, siis palume Väike-Maarja vallamajja või teenuskeskusesse tulles kanda maski (palun pööra alati tähelepanu ka mujal liikudes maski korrektsele kandmisele), desinfitseerida käsi, hoiduda kontaktpindade puutumisest ning hoida vähemalt kahemeetrist distantsi!  
 • Üldhariduskoolid. Seoses EV valitsuse otsusega on alates 11.03 distantsõppel kõik õpilased, esialgu 25. aprillini. Ainult erakorraliselt on õpilaste (õppekavast oluline mahajäämus, oht õppeaastat kordama jääda jms) osas võimalikud teatud erisused vastavalt kokkulepetele klassiõpetajatega ning sellisel juhul kasutatakse hajutatuse kriteeriume.
 • Lasteaiad on üldjuhul avatud. Vallavalitsus ja Vabariigi Valitsus soovitavad võimalusel lapsi lasteaeda mitte tuua, et vähendada kontakte ja aidata meditsiinisektoril pandeemiaga toime tulla. Lapsed, kes on lasteaedades, hoitakse rühmades hajutatult ning nn erinevate rühmade ruumide ristkasutust püütakse maksimaalselt vältida. Vallavolikogu otsustas 25. märtsil, et lasteaia kohatasu perioodil 11.03.–11.04 ei rakendata. 
 • Alates 11. märtsist on keelatud noorsootöö läbiviimine siseruumides. Väike-Maarja, Simuna ja Rakke noortekeskuste tegevused on liikunud internetti. Noored on oodatud liituma e-noortekeskusega Discordi rakenduses.
 • Muusikakool. Alates 11. märtsist toimuvad muusikakoolis nii individuaal- kui ka grupitunnid distantsõppena digitaalsete vahendite abil. Huvitegevus on siseruumides suletud. Välistingimustes järgitakse Vabariigi Valitsuse juhisesid ja rakendatakse ennetusmeetmeid.
 • Väike-Maarja seltsimaja, Rakke ja Simuna rahvamaja siseruumides jäävad kuni 25. aprillini ära kõik planeeritud üritused. Lisaks on peatatud siseruumides füüsilise kontakti näol kõik huviringitegevused, mida ei ole võimalik läbi viia individuaalsete tegevustena.
 • Sporditegevus. 11. märtsist kuni 25. aprillini (kaasa arvatud). Siseruumides treenimine ei ole lubatud. (Kultuuriministeeriumi loaga ei laiene olemasolevad piirangud koondise liikmetele).
  Välistingimustes on lubatud treenimine, kui selles osaleb maksimaalselt kaks inimest. Piirang ei kehti perekonnale.
 • Raamatukogudlugemissaalid ja avalikud internetipunktid on suletud ja külastajatel kohapeal viibimine keelatud. Soovijatele pakume kontaktivaba teenust Urram (www.lugeja.ee). Raamatute väljastamine ja tagastamine kohapeal toimub ainult eelneval kokkuleppel.
 • Muuseumid on külastajatele suletud kuni 25.04.2021.
 • Väike-Maarja hooldekodus on kuni 31.03.2021 kehtestatud klientide külastamise piirang. Viiruse jätkuva leviku korral pikendatakse külastuspiirangut. Klientide külastamine on lubatud ainult eritingimustel humaansetel eesmärkidel. Pakke saab jätkuvalt saata posti teel, lähedastel palutakse pakke ise mitte tuua.
 • Tammiku hooldekodu on külastajatele suletud, pakke saab saata. Lähedased saavad klientidele helistada ja kirjutada, praktiseeritakse ka videosilla abil kohtumisi. Selleks tuleb eelnevalt aeg kokku leppida hooldekodu personaliga.
 • Päevakeskus on avatud.
 • Väike-Maarja ja Rakke saunad on suletud vähemalt kuni 25.04.2021.
 • Väike-Maarja bussijaam on suletud vähemalt kuni 25.04.2021.