« Tagasi

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub 27. mail

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. mail 2021 kell 17.00 Väike-Maarja seltsimajas.

PÄEVAKORD:

1. Peremehetu ehitise hõivamine, Jaanimäe – ettekandja Diana Seepter

2. Projekti omafinantseeringu garanteerimine, Virumaa Soome hüpe – ettekandja Indrek Kesküla

3. Korteriühistutele toetuse andmise korra kehtestamine – ettekandja Indrek Kesküla

4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine – ettekandja Ene Kinks

5. Lemmikloomade registri põhimääruse kehtestamine – ettekandja Maris Kõrgmäe

6. Väike-Maarja valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine – ettekandja Mairi Uiboaed

7. Simuna Kooli arengukava aastateks 2021-2025 kinnitamine – ettekandja Indrek Kesküla

8. Väike-Maarja Vallavalitsuse liikme vabastamine ja uue liikme kinnitamine – ettekandja Indrek Kesküla

9. Lääne-Viru liikuvusuuringu koostamise tulemustest – ettekandja Kaur Sarv (liikuvusuuringu projektijuht, Tallinna Tehnikaülikool)

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info

Eelnõud