« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Vallavalitsus võttis 19.05.2021 korraldusega nr 357 vastu Väike-Maarja alevikus Pikk tn 2b (katastritunnus 92702:002:0112) asuva katastriüksuse maa-alast ligikaudu 400 m2 suurusele planeeringualale koostatud detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata hoonestusala ja ehitusõigus staadionit teenindava inventari- ja majandushoone rajamiseks.

Detailplaneeringu vastuvõtmise korraldusega ja detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 10.06 – 25.06.2021 vallavalitsuse veebilehel (link) ja vallavalitsuses (Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik, tööajal, etteregistreerimisega tel 329 5755).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust vallavalitsuse aadressil: Pikk tn 7, 46202 Väike-Maarja või valitsus@v-maarja.ee