« Tagasi

Valmis mürakaart ja müra vähendamise kava

On valminud Väike-Maarja valla välisõhu mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava. Mürakaardi koostamiseks mõõdeti ja hinnati tööstusmüra taset Ebavere külas, Rakke alevikus ja Simuna alevikus ning liiklusmüra Väike-Maarja, Rakke ja Kiltsi alevikes. Mürakaardi põhjal koostatud keskkonnamüra vähendamise tegevuskavas on välja toodud ettepanekud, kuidas keskkonnast tingitud müra edaspidi vähendada. Peamised müra vähendamise meetmeteks on:  hoonete/ehitiste asukoha õige planeerimine, hoonete ehituslikud ja tehnilised võtted, liikluskorraldus (kiiruspiirangud jms) ja võimalike müratõkete paigaldamine.

Nii mürakaardi kui tegevuskava koostas Väike-Maarja vallavalitsuse tellimusel OÜ Akukon Eesti. Kohustuse koostada välisõhu mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava seab kohalikule omavalitsusele atmosfääriõhu kaitse seadus. Mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Tööd läksid maksma kokku 9240 eurot ja KIKi toetus oli 7104 eurot.

 

Väike-Maarja valla välisõhu mürakaart 

Väike-Maarja valla välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise kava