« Tagasi

MTÜ PAIK võtab vastu projektitoetuste taotlusi

Mittetulundusühing PAIK (LEADER tegevuspiirkonnaks on  Väike-Maarja vald, Tapa ja Vinni valdade Tamsalu, Laekvere piirkond) võtab vastu projektitoetuste taotlusi lähtudes maaeluministri 23. oktoobri 2015.a. määrusest nr 11  „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER projektitoetus" ja Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegiast 2014-2020/2025 " ning 2021-2022. aasta rakenduskavast:

Strateegia meetme                                    Taotluste vastuvõtuaeg            Meetme eelarve    Hindamise

 nimetus                                                                                                                 ( eurodes)            tähtaeg

2021. aasta rakenduskava    http://www.pandivere.eu/?p=1126

Meede 2.2 Pandivere kultuuriküllane kodupaik              15.11.21-21.11.21   45 000        13.12.21

Meede 1.2 Pandivere Covid-19tagajärgede taastekava 15.11.21-21.11.21  140 775       13.12.21

 

2022. aasta rakenduskava    http://www.pandivere.eu/?p=1126

Meede 1.1 Kasvav Pandivere                               14.02.22-20.02.22              240 000            14.03.22

Meede 2.3 Pandivere arukad külad                    14.02.22-24.02.22              150 000           14.03.22

Meede 1.1 Kasvav Pandivere                                18.04.22-24.04.22              110 000          16.05.22

Meede 2.1 Kodupaik Pandivere                            18.04.22-24.04.22              66 700             16.05.22

 

Taotluste esitamine toimub PRIA e-teenuste keskkonnas.

Täiendav info www.pandivere.eu  või tel 511 1099 ja  518 4953 ning 322 8448.

Konsultatsioonide aeg eelnevalt kokku leppida paik@pandivere.eu