« Tagasi

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub 22. novembril

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 22. novembril 2021 kell 16.00 Simuna rahvamaja suures saalis.

PÄEVAKORD:

1.  Väike-Maarja Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamine – ettekandja Hans Kruusamägi

2. Väike-Maarja Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine – ettekandja Hans Kruusamägi

3. Väike-Maarja vallavanema valimine – ettekandja Hans Kruusamägi

4. Vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine – ettekandja Hans Kruusamägi

5. Väike-Maarja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine – ettekandja vallavanem

6. Väike-Maarja Vallavalitsuse liikmete kinnitamine – ettekandja vallavanem

7. Väike-Maarja valla esindajate nimetamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule – ettekandja Hans Kruusamägi

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info

Viit objektile: https://atp.amphora.ee/vaikemaarjavv/index.aspx?itm=264878&o=673&u=-1&o2=79408&hdr=hp&tbs=all