« Tagasi

Koroonatestimine koolides

Kvaliteetse hariduse pakkumine ja õpilaste vaimse tervise toetamine on see, mille nimel peame ühiselt pingutama ning koolid avatuna hoidma. Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, toimub üldhariduskoolides novembrist 1.-12. klassi õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine.

Tegemist on lapsesõbralike hõlpsalt õpilase enda poolt tehtavate kiirtestidega, mille tegemine on õpetaja juhendamisel kõigile jõukohane. Samu teste on testimiseks kasutatud Austrias nii koolides kui kodudes õpilaste ja õpetajate testimiseks. Õpetaja jagab tunni alguses testid, õpilased teevad testi ning 15 minuti pärast on tulemus teada. Tegemist on ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja kiire.

Esimesel kahel nädalal testisid end koolipere liikmed üldjuhul kolm korda nädalas (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud). Kiirtestimine jätkub veebruarini. Edaspidine testimisvajadus sõltub viiruse levikust. Soovitame testida kaks korda nädalas ja keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. Kui koolijuht peab lähtudes kooli või piirkondlikust epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt vajalikuks, siis võib testimist jätkata ka nii nagu seni – testida kõiki koolipere liikmeid kolm korda nädalas.

Positiivse testitulemuse saanud õpilane läheb koju ja vanem broneerib aja perearsti kaudu PCR-testimisele.

Juhul kui vanem ei nõustu oma lapse testimisega, tuleb tal sellest kooli teavitada, nõustumise korral lapsevanemal midagi teha ei tule. Kui lapsevanem testimiseks luba ei anna, siis vaatamata sellele, saab haigustunnusteta laps koolis kontaktõppes jätkata.

NB! Positiivse kiirtesti ja lähikontakti korral PCR-testile aja broneerimine

  • Kui õpilase kiirtest on positiivne – lapsevanem/õpilane helistab PCR testile saatekirja saamiseks perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220. Seejärel saab aja broneerida veebilehel.
  • Kui õpilane on lähikontaktne ja soovib teha 4. päeval PCR testi – lapsevanem/õpilane helistab testimise kõnekeskusesse telefonil 646 4848. NB! Tegemist ei ole infotelefoniga, sealt saab ainult aega broneerida. Enne helistamist tuleks välja otsida lapse isikukood ja veenduda, et on teada, mis kuupäeval lähikontakt aset leidis.
  • Kui laps haigestub – helista perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220.