« Tagasi

Toimetulekutoetuse saamisel hakkavad kehtima uued piirmäärad

Arvestades eluasemekulude kallinemist kehtestas Väike-Maarja vallavolikogu toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude uued piirmäärad. Uued määrad võimaldavad alates jaanuarikuust suurendada toetuse saajate ringi.

Toimetulekutoetus on riigipoolne rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega ja see on summa, mis pärast eluasemekulude katmist inimesele peab kätte jääma muude kulutuste jaoks.

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud normpinna (iga pereliige 18 m2+15 m2 pere kohta) ulatuses.

Uute piirmäärade määrus on leitav siit.