« Tagasi

Meie külad - väärt paik 2030+

12.jaanuar Laekere rahvamaja           algus 17:45              kogunemine alates 17:30
                               REGISTREERI END OSALEMA: http://www.pandivere.eu/?p=16&date=20220112
 13.jaanuar   Tamsalu kultuurimaja      algus 17:45              kogunemine alates 17:30
                              REGISTREERI END OSALEMA:  http://www.pandivere.eu/?p=16&date=20220113
18.jaanuar  Väike-Maarja Seltsimaja   algus 17:45              kogunemine alates 17:30
                              REGISTREERI END OSALEMA:  http://www.pandivere.eu/?p=16&date=20220118
 
 Arengukava ja projektiviisiline tegutsemine

Enne 2022. aasta taotlusvoore pakume võimalust päevakohaste teemade üle arutleda. Eesmärk on kaasa aidata projekti mõõtu ettevõtmistest avarama ja ruumilisema piirkonna nägemiseni, mis ajas kestvam ja tulemustelt tõhusam. Pühendame aega oluliste mõistete ühiselt arusaadavate tähenduste leidmisele. Otsime teid ja teeme samme kogukondade sidususe suurendamiseks. Praktiliste tegevuste ja arutelude tulem töötubades on mõeldud koostatavates arengukavades rakendamiseks.

Sisukamateks tegevusteks soovime, et  sõnastate soovitavalt mitmekesi koos oma piirkonna või külade rühma  visiooni ning saadate selle hiljemalt 5. jaanuariks 2022 e-mail paik@pandivere.eu

Kuigi on igal pool lahendada ka hädalisi murekohti, püüame mõelda edasi veidi kaugemale tulevikule ja sisulisemalt. Näiteks selliseid mõtteid, et „10+ aasta pärast lähevad meie külast ikka lapsed esimesse klassi":
-  meil on siia elukoha leidnud noored pered;
-  sest siin on hea elukeskkond;
-  kuna Pandivere mailt hakkajal inimesel võimalik tööd leida või töökoht endale ja pereliikmele luua;
-  sest meil on head naabrid, kellega kogu Paeriigil elusooned lahti hoida.


Eestvedajad Tõnu Kiviloo ja arenduskonsultant Indrek Kärner.
 
Päevakava
 
17.45 - 18.00 Sissejuhatus
18.00 - 18.30 Mis on arengukava?
                        Arengukava sh arengukavad; strateegia, tegevuskava. Mõiste, sisu, otstarve.
                        Arengukava tegemine kui avatud ja kestev protsess (kohaliku omavalitsuse
kohustus – kogukonna vajadused).
18.30 - 19.15 Visioon. Milleks on tulevikupildi seadmine vajalik? Kas kujutame ette tulevikupilti või on see midagi muud? Missioon. Slogan.
19.15 - 19.45 Meie piirkonna tegevuste eelistused - peamised ja alternatiivsed.
                        Kui esimest eelistust ei ole võimalik või otstarbekas teostada, millised on järgmised valikud? Välistavad, asendavad ja toetavad valikud.
19.45 - 20.15 Riskianalüüs. Millele peame mõtlema enne lõplikku otsustamist?
                        Kujundame oma arusaama riskiteguritest.
20.15 - 20.45  Teostatavus ja tasuvus. TTA. Mis? Mida? Miks? Kuidas?
Kuidas oma ideed ellu viia parimal moel? Mis on - parimal moel? Mitte ainult rahast ehk sotsiaalne mõõde.
20.45 - 20.55 Tööd koju kaasa. Päeva kokkuvõte.
 
Pandivere töötubade IV ring toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuete kohaselt:
Osalemine digitaalse tervisesertifikaadiga, mis tõestab COVID-19 viiruse vastu vaktsineerimist (vaktsineerimiskuur lõpetatud) või viiruse läbipõdemist. Patsiendiportaal:  digilugu.ee.
Jälgige meie kodulehte ja FB´d – töötubade toimumise korralduslike küsimuste osas.  

Tõnu Kiviloo
MTÜ PAIK tegevjuht
paik@pandivere.eu
5111099