« Tagasi

Algavad Päästeameti kodunõustamised

2022. aastal suunab Päästeamet Väike-Maarja vallas toimuvad kodunõustamised peamiselt eramajapidamistele.

2021. aastal viisid kutselised ja vabatahtlikud Väike-Maarja vallas läbi 313 kodunõustamist, millest nõuetele mitte vastavaid kodusid leiti 33 korral. Käesoleva aasta 1. jaanuarist on aga lisaks suitsuandurile kohustuslik vingugaasiandur kõikides kodudes, kus on puuküttel töötav ahi, kamin, pliit või katel.

Kui varasemalt oli vingugaasiandur kohustuslik nendes eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, siis uue aasta algusest on andur kohustuslik ka kõikides nendes kodudes, kus on tahkeküttel töötav ahi, pliit, kamin või katel. Lisaks kodudele on vingugaasiandur uuest aastast kohustuslik ka mitteeluhoonetes, kus on tahkeküttega küttesüsteemid.

Kahjuks tuleb tõdeda, et eelmisel aastal hukkus Lääne-Virumaal tulekahjudes kaks inimest. Vältimaks sarnaste traagiliste õnnetuste kordumist, püüavad päästjad jõuda kõikide nõustamist vajavate majapidamisteni.

Kõiki kodunõustamisi viiakse läbi riskipõhise planeerimise alusel, vältides teadaolevaid nakatumise ja isolatsioonijuhte ning kasutatakse isikukaitsevahendeid.

 Kodunõustamisi teeme selleks, et…

  • anda nõuandeid kodu tuleohutusalase seisukorra parandamiseks. Selleks nõustatakse inimesi tuleohutuse küsimustes lähtuvalt inimese vajadustest;
  • kaardistada kodude tuleohutuse probleemid ja otsida võimalusi probleemide lahendamiseks.

Tegevused kodunõustamise ajal:

  • vaatame küttekollete korrasolekut; suitsuanduri ja vingugaasianduri paigaldust ja töökorrasolekut; elektriseadmete ja lahtise tule kasutamist (lõkkekohad, grillimised jms);
  • hindame inimeste ohtu tekitavaid käitumisharjumusi (suitsetamine, küttekollete kasutamine, küünalde põletamine jms) ja anname nõu ja soovitusi;
  • vajadusel märkame ja juhime tähelepanu ka muudele ohtudele (kodutiigid, ohtlikud kaevud ja kraavid, muud veekogud koduümbruses, evakuatsiooniteed, käitumine tulekahju korral) ja anname nõu ning soovitusi;
  • kodukülastuse käigus täidetakse tuleohutusalase nõustamise ankeet, mille alusel tehakse kindlaks kodu tuleohutusalane olukord;
  • suitsuanduri puudumisel otsitakse elanikuga parimaid lahendusi selle soetamiseks ja paigaldamiseks. Kui on selge, et inimesel ei ole võimalik seda ise mitte ühelgi tingimusel soetada ja paigaldada, paigaldame selle ise tasuta;
  • kodunõustamiste eesmärk on inimesi aidata ja anda neile kasulikke nõuandeid. Kodunõustamisel inimestele trahvi ei tehta. Konkreetse tuleohutusalase rikkumise puhul teavitatakse sellest elanikku.

Kodunõustamiseks on võimalik registreeruda: Päästeala infotelefon 1274