« Tagasi

Töötukassa sulgeb 1. veebruarist Väike-Maarja klienditeeninduse

Üha enam eelistavad inimesed töötuna arvele võtmise avalduse ning töövõime hindamise taotluse esitamisel sobiva kanalina e-töötukassat. Klientidega suhtlemine, sh töötuna arvele võtmine, töökeskne nõustamine ning töövõime hindamine toimuvadki osas e-töötukassas ning telefoni teel, lisaks on nõustajal ja kliendil võimalik omavahel suhelda veebi teel videokohtumisena. Ka Väike-Maarja klienditeeninduses töötuna arvel olnud inimeste nõustamised toimusid e-töötukassas või telefoni teel ning kohapeal silmast-silma nõustamisi ei ole viimasel kahel aastal eriti toimunud.

Klienditeeninduste sulgemisega töötukassa teenuste kättesaadavus inimeste jaoks ei halvene. Silmast-silma kohtumise soovi korral saavad inimesed edaspidi pöörduda Lääne-Virumaa osakonda Rakveres (Laada 22) või mõnda teise elukoha järgi lähimasse osakonda (nt Jõgeva). Vajadusel kohtuvad töötukassa nõustajad inimestega Väike-Maarjas juhtumipõhiselt koostöös kohaliku omavalitsusega.

Töötukassa pole juba ammu pelgalt koht, kus makstakse hüvitisi. Hüvitised on vaheetapp, see on tugi, aga eesmärk on aidata inimesed tööle. Toetame inimesi kogu (töö)elu vältel. Oleme toeks noortele tööellu astujatele, pikalt tööelust eemal olnud inimestele tööle naasmisel, töölt tööle liikujatele ja töötajatele, kes vajavad töökohal püsimiseks tuge oskuste puudumise või vähenenud töövõime tõttu. Töötukassa pakub tänapäeval erinevaid teenuseid koolinoortest pensionärideni – näiteks ka karjäärinõustamist ja karjääriinfot võivad töötukassast küsida ja aja broneerida nii telefoni teel, e-postiga kui e-töötukassas nii koolinoor, töötu, töötav kui pensionär.

Lisainfo (ka arvele võtmine, töövõime hindamine, karjäärinõustamine ja muu info) telefonilt 326 0330 või e-postil laaneviru@tootukassa.ee.