Väike-Maarja hooldekodu

Aadress:
Ravi 1
Väike-Maarja

Kontakt:
Sotsiaaltöötaja tel: 510 3585 (24/7)

Juhataja tel: 326 1345; 501 6825 (E-R 8.00 -16.00)

E-post: hooldekodu@v-maarja.ee

------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÜLASTUSREEGLID VÄIKE-MAARJA HOOLDEKODUS ALATES 25.10.2021

Lugupeetud klientide lähedased ja külalised.

Väike-Maarja hooldekodu klientide külastus on peatatud kuni 10. jaanuarini 2022. Külastus on lubatud ainult hädaolukorras. Antud piirangud on kooskõlastatud Terviseametiga 21.10.2021.

Lähedaste kohta saab informatsiooni tel 510  3585 või 501 6825.

Pakke võtame vastu helistades tel 510 3585.

Kui hoolid endast, lähedaste ja ka meie töötajate tervisest, siis aktsepteeri palun meie reegleid.

HOIAME ÜKSTEIST JA HOOLIME!

PÜSIME TERVED!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskuse ülesanded:

  • ööpäevaringse hoolduse, põetuse ja
  • rehabilitatsiooni osutamine eakatele ning puuetega inimestele
  • koduteenuste osutamine eakatele, puuetega ja sotsiaalselt abitutele isikutele:
    • toitlustamine
    • pesupesemine
    • pesemisvõimalus
Ööpäevasel hooldusel on 67 eakat või puudega inimest. Ühes toas elab 1-2 inimest, kasutatakse osaliselt oma esemeid, mööblit, riideid.

Pakutakse tegelusteraapiat, liikumisravi. Vaba aega sisustavad ühised sünnipäevad, lugemine, televiisori vaatamine, rahvakalendripäevade tähistamine.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus    
Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu  
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.pdf)   
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.rtf)