Valla ettevõtluse üldandmed

Ettevõtluse struktuur ettevõtlusvormide järgi äriregistris (28.06.2018) seisuga:

Aktsiaseltsid 7
Füüsilisest isikust ettevõtjad 207
Mittetulundusühingud 80
Osaühingud 424
Sihtasutused 0
Tulundusühistud 4
Täisühingud 2
Usaldusühingud 4
Kokku 728

Äriregistri andmetel registreeriti Väike-Maarja vallas 2017. aastal 40 osaühingut, 3 mittetulundusühingut ja 2 füüsilisest isikust ettevõtjat.

2018. aasta esimese kuue kuuga on asutatud 13 osaühingut ja registreeritud 2 füüsilisest isikust ettevõtjat. 

Väike-Maarja vallas on Äriregistri andmetel registreeritud 21 kohaliku omavalitsuse asutust. 

Likvideerimisel on 12 osaühingut, 2 aktsiaseltsi, 1 tulundusühistu ja 3 mittetulundusühingut.

Väike-Maarja valla ettevõtjate peamised tegevusalad on taime- ja loomakasvatus, kaubavedu, ehitus, saematerjali tootmine, masinate ja seadmete remont, kaubandus ja teenindus.

Väike-Maarja vallas registreeritud ettevõtetest on kohalikele elanikele suurimateks tööandjateks Nordkalk AS ja OÜ Baltic Log Cabins, järgnevad OÜ Reinpaul, AS Antaares, OÜ Egesten Metalliehitused, OÜ SF Pandivere, Ebavere Graanul OÜ, Vao Agro OÜ, OÜ Joosand, AS Pandivere Ehitus ja AS Vireen. 

     
Väike-Maarja valla osalus äriühingutes:

  • OÜ Pandivere Vesi (100%) 
  • OÜ Väike-Maarja Tervisekeskus (100%) 
  • AS Narva-Jõesuu Sanatoorium (0,0571%)
  • AS Värska Sanatoorium (0,1389%)

 

Väike-Maarja valla liikmelisusega mittetulundusühingud:

  • Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, registrikood 80197361
  • MTÜ PAIK, registrikood 80236219
  • MTÜ Roheline Paik, registrikood 80250202
  • MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus, registrikood 80258178
  • Eesti Mõisakoolide ühendus, registrikood 80189141
  • MTÜ Rakvere Haigla, registrikood 80008381