27.09.18

Kasulik teave vabaühendustele

Väike-Maarja Valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord


Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
http://www.ngo.ee


Norra ja Euroopa majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismide Vabaühenduste Fond
http://www.fin.ee/ngo/


Maksu- ja Tolliamet
http://www.emta.ee/?id=1364


MTÜ-de seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12769860


SA-de seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12769868


Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill
http://www.paikeselill.ee


Eesti külaliikumine Kodukant
http://www.kodukant.ee/

Eesti Külaliikumine Kodukant on mittetulundusühenduste liit, mis asutati 1997 aasta oktoobris. Eesti Külaliikumine Kodukant põhieesmärgiks on Eesti maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvuskultuuri toetamine ning erinevate külaliikumiste toetamine.


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
http://www.eas.ee/?id=239

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus pakub ka erinevaid tooteid ja teenuseid nii avalikule kui kolmandale sektorile - kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, omavalitsusliitudele, maavalitsustele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele ning arendus- ja koolitusasutustele.

Jätkuvalt saab taotlusi esitada:

  • Hasartmängumaksust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud investeeringute toetamise programmile,
  • Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamise programmile (projektid, mis on lülitatud KOIT kava eelistusnimekirja),
  • Kohaliku omaalgatuse programmile,
  • Piirkondliku arengu kavandamise programmile,
  • Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programmile.


Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus (PAIK) 
http://www.pandivere.eu/


Lääne-Viru Arenduskeskus SA
http://www.arenduskeskus.ee/


MTÜ Virumaa Lootus

 

Toimetaja: ILVE TOBRELUTS