17.11.20

Korraldatud olmejäätmete vedu

AS Ragn-Sells jätkab 1.maist 2016 korraldatud olmejäätmete vedu Väike-Maarja valla haldusterritooriumil. 
Alates 01.01.2020 kehtivad uued Ragn-Sells AS  konteinerite tühjendus- ja rendihinnad.

* Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus
* Korraldatud jäätmeveoga perioodilise liitumise taotlus
* Jäätmekoti kasutamise taotlus
* Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlused: 2 jäätmevaldajat3 jäätmevaldajat,4 jäätmevaldajat5 jäätmevaldajat.


Väike-Maarja valla haldusterritooriumil reguleerivad jäätmehooldust kolm Väike-Maarja Vallavolikogu määrust:

1. 29. oktoober 2020. a määrus nr 15 "Väike-Maarja jäätmehoolduseeskiri".  
2. 30. mai 2019.a määrus nr 21 "Väike-Maarja valla jäätmevaldajate register".

Väike-Maarja valla haldusterritooriumil võib segaolmejäätmeid vedada ainultRagn-Sells Eesti AS.  Internetis saab lepinguid sõlmida aadressil:http://www.ragnsells.ee/leping


Täiendav informatsioon Leie Nõmmiste telefonil 329 5756 või leie@v-maarja.ee

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING