KOV valimised 2021

Valimisringkond, volikogu liikmete arv

Volikogu võttis 15.07.2021 istungil vastu otsuse nr 39, millega

  • määrati Väike-Maarja Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 19
  • moodustati 17. oktoobril 2021 toimuvaks Väike-Maarja Vallavolikogu valimiseks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Väike-Maarja valla haldusterritooriumi piir.
  • määrati Väike-Maarja vallas valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 19.

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni koosseis

Volikogu kinnitas 15.07.2021 istungil Väike-Maarja valla valimiskomisjoni koosseisu

Valimiskomisjoni koosseis

Komisjoni esimees Maris Kõrgmäe, Väike-Maarja vallasekretär

                                      Tel  329 5753; maris.korgmae@v-maarja.ee
Aseesimees Annika Aun

Liikmed: Diana Seepter, Heli Vettik ja Merili Veelmaa

Asendusliikmed: Kristel Kitsing ja Kersti Sepp

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni asukoha aadresson Pikk 7, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald (Väike-Maarja Vallavalitsuse kantselei).

Valimiskomisjoni tööajad (kinnitatud valimiskomisjoni 30.07.2021 otsusega nr 2) 

18. augustist kuni 15. septembrini 2021 (v.a 7. ja 9. septembril 2021) järgmiselt:

* esmaspäevast kuni neljapäevani kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.30 ning reedel 9.00-14.00;

* 7. ja 9. septembril 2021 kell 9.00.-12.00 ja 13.00-18.00;

* 16. septembrist 2021 kuni 17. oktoobrini (valimispäevani) igal teisipäeval kell 9.00-12.00;

* valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kell 9.00-22.00;

* 18. oktoobril 2021 kell 10.00-16.00.

Valimisjaoskonnad

Väike-Maarja Vallavalitsuse 11.08.2021 määrus nr 2 valimisjaoskondade moodustamise kohta

Väike-Maarja vallas on moodustatud 3 valimisjaoskonda.

Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Väike-Maarja seltsimajas (Pikk tn 2, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond).

Valimisjoaskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Simuna rahvamajas (Lai tn 5, Simuna alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond).

Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Rakke raamatukogus (Fr.R. Faehlmanni tee 26, Rakke alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond).

Valismisjaoskond nr 1 korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset  valimisringkonda, vajadusel ka asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

 

Valimiskomisjoni protokollid

Valimiskomisjoni otsused

 

Valimiste info

 

KOV2021 Hääletamisviisid EST