Külavanemate kontaktid

Küla Külavanem Telefon E-post
Avispea küla Raul Oja 5306 2980 raul103@hot.ee  
Eipri küla Heili Tammus 5340 5718 heili.tammus@gmail.com  
Kiltsi küla Sigrit Stoltsen   sigritstoltsen@hotmail.com
Koluvere küla Ivar Veelmaa 5660 4674 piibe.vanapagan@mail.ee
Kurtna küla Ene Preem 523 9550 epreem@gmail.com
Käru küla Riina Rajaste 5382 2369 rajasteriina@gmail.com    
Kärsa küla Ene Preem 523 9550 epreem@gmail.com
Kõpsta küla Ivar Veelmaa 5660 4674 piibe.vanapagan@mail.ee
Lahu küla Ivar Veelmaa  5660 4674 piibe.vanapagan@mail.ee
Liivaküla küla Rein Möldre 505 3093 liivakylaselts@gmail.com
Määri küla Siim Kesler 525 9239 keslersiim@gmail.com
Nadalama küla Ene Preem 523 9550 epreem@gmail.com
Nõmme küla Rein Möldre 505 3093 reinmoldre@gmail.com
Nõmmküla küla Ivar Veelmaa 5660 4674 piibe.vanapagan@mail.ee
Pandivere küla Katrin Rand 5678 2467 katrin.rand@mail.ee
Piibe küla Ivar Veelmaa  5660 4674 piibe.vanapagan@mail.ee
Pudivere küla
Urmas Ehrlich
511 3488
Triigi küla Tarmo Rebane 506 2039 tarmo@tarmoren.ee
Vao küla
Mihkel Mehiste
5349 8640  Mihkel.Mehiste@gmail.com
Võivere küla Ene Preem 523 9550 epreem@gmail.com
Äntu küla Vello Õunapuu 501 3147 hendrik.ounapuu@mail.ee
Ärina küla Mati Mere 510 9256  


Külavanema valimise kord, õigused ja kohustused on sätestatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.11 määruses nr 29 „Aleviku- ja külavanema statuut". 

Statuudi § 3 lg 8 kohaselt esitab koosoleku juhataja külavanema valimise kohta koostatud protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimislehega vallavalitsusele kümne (10) päeva jooksul koosoleku toimumise päevast arvates.