11.02.21

Väike-Maarja valla matusetoetuse taotlemine

Matusetoetust on õigus saada selle inimese eest, kelle elukoht surmapäeval on rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vallas.

Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud määras.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Avaldus matusetoetuse saamiseks

Täitke taotluse vorm paberkandjal või arvutis ning tooge Väike-Maarja Vallavalitsuse kantseleisse aadressile Pikk tn 7, Väike-Maarja või Rakke teeninduspunkti Simuna tee 10, Rakke või saatke aadressil valitsus@v-maarja.ee. Blanketi saab sellelt lehelt või Väike-Maarja vallamajast või Rakke teeninduspunktist.  

Vastuvõtuajad

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING