Õigusaktid

Üldised

Volikogu, valitsus

Valimised

Seni veel kehtivad endise Rakke valla õigusaktid

Rahandus, eelarve, vallavara


Tunnustamine
Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Ehitus, planeerimine
Külaliikumine ja mittetulunduslik tegevus
Sotsiaalhoolekanne, tervishoid
Haridus, huviharidus Noorsootöö

Kultuur, sport

Kriisireguleerimine

 

Maakonna arengustrateegia