Õigusaktid

Üldised

Volikogu, valitsus

 

Valimised

 

Seni veel kehtivad endise Rakke valla õigusaktid

Rahandus, eelarve, vallavara


Tunnustamine

Keskkond
Ettevõtlus, majandus

Ehitus, planeerimine

Külaliikumine ja mittetulunduslik tegevus

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid
Haridus, huviharidus Noorsootöö

Kultuur, sport

Kriisireguleerimine

 

Maakonna arengustrateegia