14.03.19

Ringid, klubid

Huvitegevus Väike-Maarja seltsimajas

Huviringid hooajal 2018/2019
Huviringid hooajal 2017/2018

Huviringid hooajal 2016/2017

***

Ringide tegevus hooajal 2015/2016:
• E 19.00 - segakoor Helin - juhendaja Ahti Bachblum
• T 12.00 - Härmalõnga naisansambel – juhendaja Valve Libene
• T 13.00 - tantsurühm Kuremarjad - juhendaja Ilme Sein
• T 18.00 - kunstiring täiskasvanutele - juhendaja Maie Lepik
• K 18.30 - näitering – juhendaja/lavastaja Tiit Alte
• N 17.30 - peredega pusimise ring – juhendaja Kristel Lehtme-Kits
• N 17.30 - idamaise tantsu ring Alima - juhendaja Epp Kaljos, 5563 812, epp.kaljos@mail.ee
• N 18.00 - kunstiring lastele - juhendaja Maie Lepik
• noorte idamaise tantsu ring - juhendaja Kerli Võrno (kord nädalas kokkuleppel)
• Kiltsi laulu- ja tantsuring – juhendaja Merike Hövelson (kord nädalas kokkuleppel)
• paberpunutiste meisterdamise ring – juhendaja Aili Keps (kokkuleppel)

Ootame kõikidesse ringidesse ka uusi huvilisi!
INFO:
Väike-Maarja seltsimaja
Telefonid: 326 1837 5302 4437
e-mail: seltsimaja@v-maarja.ee
Pikk tn 2, Väike-Maarja, Lääne-Virumaa, 46202, www.v-maarja.ee
 

***

Ringide tegevus hooajal 2014/2015
• tantsurühm Kuremarjad - Ilme Sein
• segakoor Helin - Valve Libene
• Härmalõnga naisansambel - Valve Libene
• näitering - Tiit Alte
• noorte idamaine tants - Kerli Võrno
• laste ja noorte tantsuring - Ivi Lõomets
• kunstiring - Maie Lepik
• Kiltsi laulu- ja tantsuring - Merike Hövelson
• Idamaise tantsu ring Alima Kiltsi rahvamajas. Juhendaja Epp Kaljos, 5563 8128 epp.kaljos@mail.ee


***

Ringide tegevus hooajal 2013/2014

Huvitegevusvõimalused (*.pdf) 


***

Ringide tegevus hooajal 2012/2013

Kõhutantsuring
pühapäev kell 13.00 
juhendaja Epp Kaljos tel: 5563 8128 (2.25.- kord)

Segakoor „Helin"
esmaspäev kell 19.30
juhendaja Valve Libene tel: 5614 8115

Härmalõnga lauluansambel
teisipäev kell 12.00
juhendaja Valve Libene tel: 5614 8115

Härmalõnga tantsuring
teisipäev kell 13.00
juhendaja Ilme Sein tel: 326 1222

Saksa keel
esmaspäev ja neljapäev kell 17.30
juhendaja Ene Nurmsoo 5697 4500

Noorte Teatriring
kolmapäev kell 16.00
juhendaja Tiina Rumm

Näitering
kolmapäev kell 18.30
juhendaja Tiit Alte tel 5597 7778

Tantsuring (10 -14 aastased)
Väike-Maarja spordihoone
neljapäev kell 16.00
juhendaja Ivi Lõomets tel 528 6641 (1 euro kord)

Kunstiring
Väike-Maarja Gümnaasium
esmaspäev kell 14.00 õpilased (5.- kuu)
teisipäev kell 18.00 täiskasvanud (10.- kuu)
juhendaja Maie Lepik,
Väike-Maarja Rahvamaja,
e-mail: rahvamaja@v-maarja.ee, tel: 326 1837 5302 4437

Kiltsi laulu- ja tantsuring
juhendaja Merike Hövelson tel: 524 6198


Tütarlaste idamaine tantsuring
juhendaja Kerli Võrno tel: 523 9774

Huviliste olemasolul alustab tantsukooli Revalia peotantsukursus.


Info:
Kalev Pärtelpoeg
Väike-Maarja Seltsiamaja
e-mail: seltsimaja@v-maarja.ee
Telefonid:326 1837 5302 4437
 

Ringide tegevusest lähemalt:


Eakate klubi Härmalõng - eestvedaja Anne-Liis Talu
Klubiõhtud toimuvad kord kuus. Tehakse ühiseid väljasõite ja osaletakse maakondlikel eakate üritustel.

 

Segakoor Helin
Lauluharrastuse alguseks Väike-Maarjas peetakse 1875. aastat. Koorilauluga on seotud mitmed juhid. Voldemar Eichhorn, Juhan Elken, Märt Meos, Tuudur Vettik, Jakob Aru, Aleksander Veevo, Inno Aret, Ella Lillo, Heino Sein, Arno Kasemaa. Arno Kasemaa oli koori ees alates 1969. a sügisest kuni 1999. a kevadeni. 1999. a kevad viis armastatud koorijuhi, kirjamehe ja valla aukodaniku manala teele. See oli koorile suureks kaotuseks. Koorilaul on pikkade aastate jooksul üle elanud nii tõusu- kui mõõnaperioode. 1970ndaid aastaid, kui koori ette asus suur koorilaulu entusiast Arno Kasemaa, peetakse tõusu ajaks. Võeti osa võistulaulmistest, kus saadi ikka tunnustuse osaliseks. Osa on võetud kõigist üldlaulupidudest. 2003. a Pandivere Päeval tähistasime koorilaulu 130ndat aastapäeva ja 2004. a Pandivere päeva motoks oli 125 aastat väikemaarjalaste esimesest käigust üldlaulupeole. Tähistasime seda eraldi kontserdiga, mis oli pühendatud meie laulu- ja tantsupeotraditsioonidele. Koor on ühtehoidev ja sõbralik. Sõprussuhteid on mitmete kooridega Eestimaal ja suheldud on ka sõprusvalla Hausjärvi meeskooriga Soomes. Viimastel aastatel Toredaid  sõpruskohtumisi on olnud kooridega Norra Kuningriigist.
Praegu on kooril kaks dirigenti - Valve Libene ja Sirje Sõnum. Koorivanem on aktiivne kauaaegne laulja Leili Allikalt.

 
 

Naisrahvatantsurühm
Rahvatants on Väike-Maarjas ikka au sees olnud. Naisrühma ilmekas tants ja kaunid rahvariided on publikut ikka võlunud. Rühm on osalenud kõikidel maakondlikel ja vabariiklikel tantsupidudel. 2003. a kevadel tähistas naisrühm kontserdiga oma 20ndat,2008. a aga juba 25. aastapäeva. Tantsurühma juhendaja on Aino Lukman, kes pälvis 2003. a detsmebris Väike-Maarja Valla aukodaniku tiitli, kui tubli ja tantsutraditsioone hoidev tantsuõpetaja. Aino Lukmani eestvedamisel toimub iga-aastane Väike-Maarja tantsurühmade kevadkontsert, kus esinevad gümnaasiumi ja rahvamaja tantsurühmad. 2008. a lõpus ilmus trükist "Meie Aino", mis annab hea ülevaate rahvatantsualasest tegevusest Väike-Maarja. 2010. aastal tantsurühm iseseisvus ja moodustus MTÜ Maarjakelluke.
 

Segarahvatantsurühm
Segarühm on rahvamaja juures tegutsenud pikki aastaid. Siinkohal võime uhkusega meenutada, et 1960-ndatel aastatel oli meie tantsurühma eestvedajaks tunnustatud tantsujuht Maie Orav. Tema alustatud tööd jätkasid Ilme Sein ja Aino Lukman. Tantsurühmal jäi vahepeale küll mõneaastane puhkepaus, mille järel tuldi aga taas kokku. 2003. a oktoobris peeti maha 15. juubelikontsert, 2008. aastal jõuti 20. juubelikontserdini. Alates 2004. a sügisest juhendab tantsurühma Egne Liivalaid, kelle eestvedamisel tähistatakse iga aasta 29. aprillil valla erinevais paigus rahvusvahelist tantsupäeva. Segarühm on osalenud ka rahvusvahelistel festivalidel Norras ja Ungaris.

Memmede tantsurühm
Memmede tantsurühm on tantsurõõmu nautinud alates 1990. aastast. Rühmaga alustas Ene-Riina Ruubel, alates 1997. a sügisest on rühma ees Ilme Sein.  Tantsumemmed on tublid ja alati esinemisvalmis. Juhendaja Ilme eestvõtmisel on valminud mitmeid erinavaid karaktertantsukavasid, mis lisavad uudsust ringi igapäevatöösse. On esinetud paljudel kordadel, muuhulgas ka rohkearvulisele publikule maakondlikul memme-taadi "Vanaema helde, lahke" kevadpidudel.
 
 

Klubi Härmalõng naisansambel
Klubi Härmalõng naisansambel kohtub korra nädalas, et end laulus välja elada. Lauldakse vanu armsaks saanud laule ja esitatakse neid klubikaaslastele ning kohtumisõhtutel sõprusklubidega. Laulud õpetab selgeks Valve Libene.

 


Eakate klubi
1974. a asutati pensionäride klubi Raudvara, mis tegutses mõned aastad. Pensionäride klubi alustas tegevust taas 1987. a ja nimeks sai Härmalõng. Klubi presidendiks valiti Otu Kalvet. Alates 1992. a oli klubi presidendiks Irene Kaldma. Hooaeg 2000/2001 kulges rahvamaja tollase kunstilise juhi Lys Laht`i juhendamisel. 2001. a sügisest on klubi presidendiks Ester Mäe. Koos käib 40-50 liiget. Klubiõhtud toimuvad kord kuus. Esinema kutsutakse erinevaid külalisi. Peoõhtutel on kindel koht ka tantsul. Klubi Härmalõng võtab ette ühiseid väljasõite, teatrikülastusi ja kohtumisõhtuid teiste klubidega. Klubist on tänaseks välja kasvanud toredad kollektiivid - memmede tantsurühm ja naisansambel.
Klubi juures tegutseb väike estraaditrupp, kes seab humoorikaid kavasid. Esinetakse erinevatel peoõhtutel, üllatatakse sünnipäevapidudel ning võetakse osa maakondlikest memme-taadi üritustest.Seda päris edukalt, sest Maiel ja Sirjel jätkub ideid ning Sirje õmmeldud stiilsed kostüümid lisavad sära.

 


Laste kõhutantsurühm tegutseb rahvamaja juures alates 2011. aastast. Juhendaja Kerli Võrno. Rühma on koondunud tüdrukud, keda huvitab liikumine ja idamaine tants.

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING