Sotsiaalteenused

Väike-Maarja vallas osutatakse järgmisi sotsiaalteenuseid:

Sotsiaalnõustamine
Teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsest, abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks, arvamuste koostamine ja esitamine asjaomastele asutustele.

Sotsiaalteenused
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Sotsiaaltrandporditeenuse osutamise kord 
Sotsiaalteenuste hinnad   
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord