4.07.18

Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi

                                        

Spordikalender: Väike-Maarja spordikeskuse koduleht: 
http://sport.v-maarja.ee/

MTÜ Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi (RSK) asutati 07.10.1999. 

Juhatus (valitud 26.08.2014):
Jane Kool - juhatuse esimees (tel 518 4071)
Aule Rebane - juhatuse liige
Andri Part - juhatuse liige 

Rahvaspordiklubi spordialade sektsioonide juhid ja kontaktid (*.pdf)    

MTÜ Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi põhikiri

Rahvaspordiklubi on mittetulundusühing, mis korraldab valla spordielu. Klubil on kolm tegevussuunda:

1. Spordiürituste korraldamine vallas

Valla meistrivõistlusi korraldatakse lauatennises, koroonas, sulgpallis, tennises, laskmises, võistkondlikus mälumängus, võrkpallis, korvpallis, rannavõrkpallis, suusatamises ja jalgpallis. Varasematel aastatel peeti võistlusi ka kabes ja males.

Lisaks valla meistrivõistlustele korraldab RSK igal kevadel Pandivere päeva spordivõistlused, Pandivere rattaralli, aitab kaasa Georg Lurichi kevadjooksu ja Georgi Kange rammuvõistluse organiseerimisele. Samuti on klubi toeks Ebavere Kange triatloni organiseerimisel. 

2. Valla koondvõistkondade viimine maakonna ja vabariigi valdade suve- ja talimängudele. 

Väike-Maarja vald on võtnud regulaarselt osa nii üle-eestilistest kui ka maakondlikest suve- ja talimängudest. Edukuselt on enamasti oldud esimese kümne piirimail. 2005. aastal olime mitteametlikult suve- ja talimängude koondarvestuses viiendal kohal, 2014. aasta suvemängudel tulime kuuendale kohale.

3. Harjuta Terviseks!

Alates 2000. aastast on käivitunud rahvaspordiliikumine Harjuta Terviseks! Selle eesmärk on luua võimalikult paljudele erinevate vajadustega elanikegruppidele võimalusi mitmesuguste liikumisharrastustega tegelemiseks.

Igaüks, vanusest hoolimata, liigub kas jalgsi, rattaga või talvel suuskadega Väike-Maarjast umbes kolme kilomeetri kaugusele Ebavere tervisespordikeskusesse, paneb seal kirja oma nime ja kas jätkab siis sportimist Ebavere radadel või pöördub koju tagasi. Kord kuus teeb RSK Harjuta Terviseks! sarjast kokkuvõtte ja teavitab sellest vallalehe kaudu kogu valla elanikkonda. Alates 2006. aasta juunikuust saab iga osaleja infot oma osalemise kohta ka valla kodulehelt. Aasta algul, kui toimub valla paremate sportlaste austamine, loositakse tublimate Harjuta Terviseks! osavõtjate vahel välja auhindu. 

On valminud ka Ebavere mäe orienteerumiskaart. 

2000. aasta algusest peale on Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi Eesti Tervisespordi Ühenduse liige.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. aasta korraldusele nr 94-k on MTÜ Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi lülitatud tulumaksusoodustusega mittetulun­dus­ühingute nimekirja.

Mittetulundusühinguna ei teeni Väike-Maarja Valla RSK  kasumit. Spordiürituste organiseerimiseks on aga alati vaja raha. RSK on tänulik oma sponsoritele ja toetajatele. Meie arvelduskonto number Swedbankis on EE862200221014279619. Täname ette kõiki meie sponsoreid ja toetajaid.

MTÜ Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi asutamisest 07.10.1999. aastast kuni 2014. aastani juhtis selle tegevust juhatuse esimehena Ants Rikberg. 

Ants Rikbergi eestvedamisel võttis rahvaspordiklubi enda kanda kogu valla rahvaspordialase tegevuse korraldamise ja on aidanud kaasa ka mitme spordiobjekti valmimisele. 2005. aastal sai valmis lasketiir Väike-Maarja õppekeskuse keldris, õppekeskuse viilhalli on talviti rajatud liuväli ning varutud uiske. RSK projekti kaudu valmis kergliiklustee Kaarmalt Ebavereni. Ebavere tervisespordikeskusesse rajati rahvaspordiklubi projektiga saadud toetusega kõlakoda ja tribüün, mis said valmis 2010. aasta jaanipäevaks. 

 

Toimetaja: -