Kriisiinfo Kehtivad piirangud | COVID-19 sümptomid ja käitumisjuhised COVID-19 statistika Riigi infotelefonid | Vaktsineerimise ametlik info | Koroonaviiruse andmestik |                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti antud soovitustele tuginedes peatatakse kodanike vastuvõtt vallavalitsuse tööruumides 30. aprillini. Vallaelanikke teenindatakse tööajal E 8.00-17.00; T 8-16.30 ja R 8.00-16.00 telefoni ja e-posti vahendusel. Ametnike kontaktid on leitavad SIIT.

VÄIKE-MAARJA VALD

Väike-Maarja vald on vaimu ja väega tegutsev paikkond –  tegus, hooliv ning meeldiva elu- ja töökeskkonnaga.

TEGUS – noorte arv ei vähene, haridus ja kultuur on väärtustatud, valla elanikud on positiivse ellusuhtumisega ja osalevad aktiivselt kogukondade tegevuses.

HOOLIV – Väike-Maarja vald on hea ja turvaline elupaik. Kogukonnad on ühtehoidvad. Valla poolt pakutavad teenused on elanikke ja organisatsioone toetavad.

MEELDIV ELU- JA TÖÖKESKKOND – heakorrastatud avalikud alad, kaunis looduskeskkond, kättesaadavad teenused, jätkusuutlikud ettevõtted ja piisav arv töökohti.

Sõnalt väikses, aga vaimult suures vallas on suur kontsentratsioon värskete mõtetega inimesi, kes tahavad elada kaasaegses ja huvitegevust väärtustavas omavalitsuses ning kellel on pideva arengu elluviimiseks hoogu ja energiat.

Toimetaja: KRISTEL KITSING