11.05.18

Üldinfo

2017. aasta haldusreformi käigus liideti Väike-Maarja vallaga Rakke vald. Valla suurus on nüüd 682,43 km² (68243 ha), elanike arv 01.01.2018. aasta seisuga 6008. Vallas on 4 alevikku ja 64 küla.

Kahekümne kahel külal on oma külavanem. Kokku tegutseb 14 külavanemat.
 
Külaelu edendamiseks on moodustatud 13 mittetulundusühingut. Koos käib külavanemate ümarlaud. 

Väike-Maarja Vallavolikogu on vastu võtnud külavanema statuudi ning kehtestanud Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise korra.

Valla külades paiknevate talude kohta saab ülevaate Maa-ameti kodulehelt aadressil http://www.maaamet.ee/ (geoportaal, kaardiserver). 

Väike-Maarja vald piirneb nelja omavalitsusega: Vinni, Jõgeva, Järva ja Tapa vallaga.

Elanike arv 1.01.2018 seisuga
Väike-Maarja alevik 1581
Kiltsi alevik 209
Simuna alevik 420
Rakke alevik 886
Aavere küla 28
Aburi küla 59
Ao küla 43 
Avanduse küla 84
Avispea küla 112
Ebavere küla 134
Edru küla 27 
Eipri küla 95
Emumäe küla 22
Hirla küla 41
Imukvere küla 14
Jäätma küla
Kaavere küla
Kadiküla küla
Kamariku küla
Kellamäe küla
Kitsemetsa küla
Koila küla 22 
Koluvere küla 7
Koonu küla 72
Kurtna küla 32
Kõpsta küla 13 
Kännuküla küla 53
Kärsa küla 13
Käru küla 84
Lahu küla 6
Lammasküla küla 27 
Lasinurme küla 55 
Liigvalla küla 87
Liivaküla küla 75
Mõisamaa küla 24
Mäiste küla 13 
Määri küla 65
Müüriku küla 59
Nadalama küla 21
Nõmme küla 16
Nõmmküla küla 30
Olju küla 5
Orguse küla 30
Padaküla küla
Pandivere küla 106
Piibe küla 62
Pikevere küla 80
Pudivere küla 28
Raeküla küla 35
Raigu küla 30
Rastla küla 36
Räitsvere küla 22 
Salla küla 93 
Sandimetsa küla 11 
Sootaguse küla 15 
Suure-Rakke küla 46 
Tammiku küla  36 
Triigi küla 261
Uuemõisa küla 23
Vao küla 326
Varangu küla 18
Villakvere küla 0
Vorsti küla 15
Võivere küla 49
Väike-Rakke küla 10 
Väike-Tammiku küla 12 
Äntu küla 51
Ärina küla 54
KOV aadress 7
Kokku vallas elanikke 6008
Mehi  3004 
Naisi  3004


Väike-Maarja valla külaliikumise üldinfo seisuga jaanuar 2017 

 

Toimetaja: -