Üldinfo

2017. aasta haldusreformi käigus liideti Väike-Maarja vallaga Rakke vald. Valla suurus on nüüd 682,43 km² (68243 ha), elanike arv 28. veebruari 2019 seisuga on 5909. Vallas on 4 alevikku ja 64 küla.

Kahekümne kahel külal on oma külavanem. Kokku tegutseb 14 külavanemat.
 
Külaelu edendamiseks on moodustatud 13 mittetulundusühingut. Koos käib külavanemate ümarlaud. 

Väike-Maarja Vallavolikogu on vastu võtnud külavanema statuudi ning kehtestanud Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise korra.

Valla külades paiknevate talude kohta saab ülevaate Maa-ameti kodulehelt aadressil http://www.maaamet.ee/ (geoportaal, kaardiserver). 

Väike-Maarja vald piirneb nelja omavalitsusega: Vinni, Jõgeva, Järva ja Tapa vallaga.

Elanike arv 1.09.2018 seisuga
Väike-Maarja alevik 1581
Kiltsi alevik 209
Simuna alevik 421
Rakke alevik 874
Aavere küla 27
Aburi küla 60
Ao küla 43 
Avanduse küla 90
Avispea küla 111
Ebavere küla 136
Edru küla 27 
Eipri küla 87
Emumäe küla 20
Hirla küla 42
Imukvere küla 14
Jäätma küla
Kaavere küla
Kadiküla küla
Kamariku küla
Kellamäe küla
Kitsemetsa küla
Koila küla 22 
Koluvere küla 6
Koonu küla 74
Kurtna küla 32
Kõpsta küla 13 
Kännuküla küla 55
Kärsa küla 13
Käru küla 80
Lahu küla 6
Lammasküla küla 26 
Lasinurme küla 54 
Liigvalla küla 83
Liivaküla küla 77
Mõisamaa küla 24
Mäiste küla 13 
Määri küla 64
Müüriku küla 57
Nadalama küla 21
Nõmme küla 16
Nõmmküla küla 29
Olju küla 5
Orguse küla 30
Padaküla küla
Pandivere küla 100
Piibe küla 62
Pikevere küla 80
Pudivere küla 29
Raeküla küla 34
Raigu küla 26
Rastla küla 38
Räitsvere küla 27 
Salla küla 90 
Sandimetsa küla 11 
Sootaguse küla 15 
Suure-Rakke küla 45 
Tammiku küla  38 
Triigi küla 260
Uuemõisa küla 23
Vao küla 310
Varangu küla 17
Villakvere küla 0
Vorsti küla 15
Võivere küla 46
Väike-Rakke küla
Väike-Tammiku küla 15 
Äntu küla 49
Ärina küla 54
KOV aadress 11
Kokku vallas elanikke 5963
Mehi  2983 
Naisi  2980


Väike-Maarja valla külaliikumise üldinfo seisuga jaanuar 2017