24.03.21

Üldinfo

2017. aasta haldusreformi käigus liideti Väike-Maarja vallaga Rakke vald. Valla suurus on nüüd 682,43 km² (68243 ha), elanike arv 1. jaanuari 2021 seisuga on 5828. Vallas on 4 alevikku ja 64 küla.

Kahekümne kahel külal on oma külavanem. Kokku tegutseb 14 külavanemat.
 
Külaelu edendamiseks on moodustatud 13 mittetulundusühingut. Koos käib külavanemate ümarlaud. 

Väike-Maarja Vallavolikogu on vastu võtnud külavanema statuudi ning kehtestanud Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise korra.

Valla külades paiknevate talude kohta saab ülevaate Maa-ameti kodulehelt aadressil http://www.maaamet.ee/ (geoportaal, kaardiserver). 

Väike-Maarja vald piirneb nelja omavalitsusega: Vinni, Jõgeva, Järva ja Tapa vallaga.

 

 

Elanike arv seisuga 01.01.2020

Elanike arv seisuga 01.01.2021

Väike-Maarja alevik

1566

1539

Rakke alevik

850

871

Simuna alevik

419

419

Kiltsi alevik

192

190

Aavere küla

24

24

Aburi küla

61

64

Ao küla

42

41

Avanduse küla

87

86

Avispea küla

112

114

Ebavere küla

135

137

Edru küla

24

23

Eipri küla

90

92

Emumäe küla

21

25

Hirla küla

39

43

Imukvere küla

14

14

Jäätma küla

1

1

Kaavere küla

7

7

Kadiküla

3

3

Kamariku küla

3

3

Kellamäe küla

4

4

Koila küla

22

16

Koluvere küla

5

5

Koonu küla

79

77

Kurtna küla

29

25

Kõpsta küla

13

13

Kännuküla

54

55

Kärsa küla

14

14

Käru küla

82

76

Lahu küla

7

7

Lammasküla

26

28

Lasinurme küla

49

44

Liigvalla küla

74

75

Liivaküla

82

84

Mõisamaa küla

24

25

Mäiste küla

10

9

Määri küla

68

64

Müüriku küla

62

62

Nadalama küla

22

21

Nõmme küla

19

18

Nõmmküla

28

32

Olju küla

5

5

Orguse küla

30

29

Pandivere küla

105

100

Piibe küla

57

57

Pikevere küla

77

68

Pudivere küla

29

29

Raeküla

30

26

Raigu küla

24

24

Rastla küla

39

39

Räitsvere küla

23

22

Salla küla

86

86

Sandimetsa küla

11

11

Sootaguse küla

13

12

Suure-Rakke küla

44

44

Tammiku küla

41

44

Triigi küla

254

246

Uuemõisa küla

22

22

Vao küla

306

303

Varangu küla

16

17

Vorsti küla

18

18

Võivere küla

48

49

Väike-Rakke küla

10

9

Väike-Tammiku küla

15

13

Äntu küla

48

48

Ärina küla

55

52

Väike-Maarja vald

7

5

Mehi

2943

2923

Naisi

2933

2905

Väike-Maarja vald kokku

5876

5828

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING