27.08.20

Üldinfo

2017. aasta haldusreformi käigus liideti Väike-Maarja vallaga Rakke vald. Valla suurus on nüüd 682,43 km² (68243 ha), elanike arv 1. jaanuari 2020 seisuga on 5876. Vallas on 4 alevikku ja 64 küla.

Kahekümne kahel külal on oma külavanem. Kokku tegutseb 14 külavanemat.
 
Külaelu edendamiseks on moodustatud 13 mittetulundusühingut. Koos käib külavanemate ümarlaud. 

Väike-Maarja Vallavolikogu on vastu võtnud külavanema statuudi ning kehtestanud Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise korra.

Valla külades paiknevate talude kohta saab ülevaate Maa-ameti kodulehelt aadressil http://www.maaamet.ee/ (geoportaal, kaardiserver). 

Väike-Maarja vald piirneb nelja omavalitsusega: Vinni, Jõgeva, Järva ja Tapa vallaga.

 

 

Seisuga 01.01.2019

Seisuga 01.01.2020

Väike-Maarja alevik

1576

1566

Rakke alevik

865

850

Simuna alevik

421

419

Kiltsi alevik

203

192

Aavere küla

27

24

Aburi küla

60

61

Ao küla

43

42

Avanduse küla

89

87

Avispea küla

110

112

Ebavere küla

135

135

Edru küla

24

24

Eipri küla

88

90

Emumäe küla

20

21

Hirla küla

41

39

Imukvere küla

14

14

Jäätma küla

1

1

Kaavere küla

6

7

Kadiküla

3

3

Kamariku küla

1

3

Kellamäe küla

5

4

Koila küla

22

22

Koluvere küla

5

5

Koonu küla

75

79

Kurtna küla

32

29

Kõpsta küla

13

13

Kännuküla

53

54

Kärsa küla

13

14

Käru küla

76

82

Lahu küla

6

7

Lammasküla

25

26

Lasinurme küla

55

49

Liigvalla küla

83

74

Liivaküla

80

82

Mõisamaa küla

24

24

Mäiste küla

13

10

Määri küla

66

68

Müüriku küla

55

62

Nadalama küla

21

22

Nõmme küla

16

19

Nõmmküla

29

28

Olju küla

5

5

Orguse küla

29

30

Pandivere küla

101

105

Piibe küla

62

57

Pikevere küla

78

77

Pudivere küla

30

29

Raeküla

34

30

Raigu küla

27

24

Rastla küla

42

39

Räitsvere küla

25

23

Salla küla

88

86

Sandimetsa küla

11

11

Sootaguse küla

14

13

Suure-Rakke küla

44

44

Tammiku küla

36

41

Triigi küla

260

254

Uuemõisa küla

22

22

Vao küla

309

306

Varangu küla

17

16

Vorsti küla

18

18

Võivere küla

46

48

Väike-Rakke küla

9

10

Väike-Tammiku küla

15

15

Äntu küla

49

48

Ärina küla

56

55

Mehi

2961

2943

Naisi

2969

2933

Väike-Maarja vald kokku

5930

5876

 

 

Toimetaja: -